Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020.

europejskifunduszprow

10 sierpnia 2017 r. pomiędzy Województwem Podlaskim z siedzibą w Białymstoku a Gminą Trzcianne została podpisana umowa: Nr 00073-6935-UM1010208/17 o przyznaniu pomocy z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na operacje w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej dla zadania pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brzezinach gm. Trzcianne".

Wysokość przyznanej pomocy wynosi 140 271,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), tj. 63,63% szacowanych kosztów kwalifikowalnych tj. 220 448,38 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy czterysta czterdzieści osiem zł 38/100).

Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie dostępu do ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej poprzez utworzenie świetlicy wiejskiej w Brzezinach gm. Trzcianne.