Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Informacja

13 grudnia 2018 r. odbyła się II Sesja Rady Gminy Trzcianne, która została przerwana przez Przewodniczącego Rady Gminy Trzcianne Andrzeja Pogorzelskiego przed przystąpieniem do punktu II porządku obrad z powodu opuszczenia obrad sesji przez 6 radnych co spwodowało, iż nie było wystarczającego quorum podejmowania prawomocnych uchwał. Obrady zostaną wznowione w dniu dzisiejszym o godzinie 9:00.

 

      Porządek obrad:

1.         Otwarcie Sesji

2.         Przyjęcie porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.         Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzcianne.

5.         Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
           Gminy Trzcianne.

6.         Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Trzcianne.

7.         Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Trzcianne.

8.         Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2018 r.

9.         Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
           Gminy Trzcianne na lata 2018-2027.

10.       Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
           odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

11.       Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

12.       Oświadczenia radnych i Wójta, wolne wnioski.

13.       Zamknięcie sesji.