Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

XIX Sesja Rady Gminy

W dniu 26 czerwca 2012r. odbyła się XIX Sesja Rady Gminy Trzcianne. Radni podjęli uchwały w sprawie:

  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok,
  • udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok,
  • zmian w budżecie Gminy Trzcianne na 2012 rok,
  • określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcianne za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze,
  • ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2012r,
  • w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Gminy Trzcianne.