Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Konkurs ekologiczny

Rozumiejąc konieczność propagowania wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach jego ochrony, Wójt Gminy Trzcianne zaprosił młodzież, jak również wszystkich mieszkańców Gminy Trzcianne do podjęcia aktywnych działań w obronie coraz bardziej zdewastowanego środowiska, które nas otacza.

Na zadanie „Estetyczna wieś − estetyczna gmina − WIOSENNE PORZĄDKI 2009”, złożyły się następujące działania:

  1. Selektywna zbiórka surowców wtórnych, prowadzona przez dzieci i młodzież uczęszczającą do szkół na terenie gminy Trzcianne. Uczniowie wszystkich szkół z terenu gminy Trzcianne, jeszcze jesienią, zostali poinformowani o selektywnej zbiórce surowców wtórnych i ustalonej punktacji za zebrane surowce. Wszyscy chętni, nie po raz pierwszy z wielkim zaangażowaniem, przystąpili do akcji segregowania odpadów.
  2. Zaprojektowanie i wydanie 1000 ulotek skierowanych do każdej z rodzin mieszkających w gminie Trzcianne, propagujących utrzymanie czystości w lasach „Nie wyrzucaj śmieci bo niszczysz las!”,
  3. Turniej wiedzy ekologicznej − „ Jak ochronić przyrodę dla przyszłych pokoleń...!”. Celem turnieju jest podniesienie poziomu świadomości o zagrożeniach spowodowanych niewłaściwą działalnością człowieka, uwrażliwienie uczniów na konieczność ochrony środowiska i dbałości o przyrodę.
  4. Ustawienie 4 sztuk tablic na zamkniętych, zrekultywowanych gminnych składowiskach odpadów, pod hasłem „ Zakaz wywozu nieczystości”,
  5. Przegląd wsi z terenu gminy Trzcianne pod względem estetyki i spełniania wymogów czystości. Działanie miało na celu przeprowadzenie przeglądu wsi z terenu gminy Trzcianne pod względem estetyki i spełniania wymogów czystości. Wójt Gminy Trzcianne zobowiązał trzech swoich pracowników do dokonania oceny wsi i przyznania obiektywnej punktacji. Największa liczba zdobytych punktów to najestetyczniej wyglądające trzy wsie z terenu gminy Trzcianne.

Puchary i dyplomy dla trzech wsi zostaną wręczone podczas festynu „Dni Trzciannego” w dniu 19 lipca 2009 roku.

WFOŚ i GWZadanie „ESTETYCZNA WIEŚ – ESTETYCZNA GMINA – WIOSENNE PORZĄDKI 2009” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚ i GW) w Białymstoku.