Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

VII Sesja Rady Gminy

W dniu 26 marca 2015r. odbyła się VII Sesja Rady Gminy Trzcianne. Radni podjęli uchwały w sprawie:

 • przystąpienia do scalenia gruntów stanowiących własność Gminy Trzcianne położonych na terenie wsi Brzeziny;
 • wystąpienia Gminy Trzcianne ze Stowarzyszenia Samorządów Polskich Euroregionu „Niemen”;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie  utworzenia  Zespołu Szkół w Trzciannem;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i wychowawczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin;
 • nadania Statutu Zespołowi Szkół w Trzciannem;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2015-2021
 • zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2015 rok;
 • utworzenia Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na realizację zadania pn.”Remont chodników w miejscowościach Trzcianne, Zucielec, Zubole”.