Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Informacja Wójta Gminy Trzcianne

     Zgodnie z uchwałą Nr XI/64/15 Rady Gminy Trzcianne z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. na obszarze Gminy Trzcianne będą obowiązywać nowe ceny wody i ścieków.

L.p.

Rodzaj usługi

Przed zmianą

Po zmianie

Podwyżka (zł, %)

1

Dostarczona WODA

3,09

3,24

0,15
5 %

2

Odprowadzone ŚCIEKI

3,50

4,20

0,70
14 %

W związku z katastrofalnym stanem studni w Stacji Uzdatniania Wody w Trzciannem konieczna jest pilna jej modernizacja. Studnie te zostały wywiercone w 1964r i 1982r. Obecnie funkcjonuje tylko jedna studnia, której sprawność maleje i wkrótce zabraknie wody. Stan ten spowodowany jest zaniedbaniami z lat poprzednich, brakiem jakichkolwiek gruntownych prac, a jedynie bieżącymi naprawami.

Koszt oczyszczenia 1 m3 ścieków wynosi 10,32zł więc mniej niż koszt ponoszony przez mieszkańców. Pozostała część będzie pokrywana z budżetu Gminy, tj. 6,12 zł do metra – rocznie ponad 100 tys. zł. Środki te mogły by być przeznaczone na inwestycje gminne.

Naszym obowiązkiem jest okresowa wymiana liczników, co wiąże się z kosztami. Musimy je zmieniać nawet wtedy gdy ktoś nie pobiera wody lub pobiera jej mało, a co za tym idzie ponieść wydatki które nie mają pokrycia w sprzedanej wodzie. Dodatkowo ponosimy koszt napraw sieci i przyłącza do licznika.

Mając na uwadze powyższe wprowadzona została miesięczna opłata abonamentowa w wysokości 5,40 zł za wodę i 5,40 zł za ścieki. Zostanie ona przeznaczona na opracowanie dokumentacji i wkład własny w projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wodociągowej w Trzciannem planowany do współfinansowani ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.