Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

27 lipca 2016r., pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku a Gminą Trzcianne została podpisana umowa o przyznaniu pomocy: Nr 00014-65151-UM1000165/16 w ramach operacji „Przebudowa drogi gminnej we wsi Szorce na odcinku od km 0+000,00 do km 1+635,00”.

Wysokość przyznanej pomocy, wynosi 818 788 zł /słownie: osiemset osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych/, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Całkowity koszt inwestycji 1 286 796,22 zł /słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 22/100/.
Zadanie obejmie przebudowę drogi gminnej we wsi Szorce na długości 1,635 km.

Celem operacji jest skrócenie dojazdu do Urzędu Gminy Trzcianne i innych instytucji publicznych zlokalizowanych w Trzciannem. Operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, są finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.