Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2016/2017

Zgodnie  z:

1. Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może być wyższy niż kwota 514,00 zł.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciannem

w terminie do dnia 15.09.2016 r.

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Trzciannem