Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Aktualności

03 wrzesień 2019

Podlaski Dzień Kukurydzy

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wraz z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy w Poznaniu po raz osiemnasty organizuje Podlaski Dzień Kukurydzy, który odbędzie się 8 września 2019 roku. Podczas tegorocznej imprezy, uczestnicy będą mogli zapoznać się z wieloma odmianami kukurydzy z różnych firm nasiennych. Dostępne będą również wykłady na tematy związane z uprawą tej rośliny.

Na wszystkich uczestników Podlaskiego Dnia Kukurydzy czeka wiele atrakcji. Będzie można spróbować dań z użyciem kukurydzy biorąc udział w degustacji potraw z ta rośliną. Najbardziej widowiskowymi będą pokazy pracy maszyn przy cięciu kukurydzy na kiszonkę.

Jak co roku podczas trwania Podlaskiego Dnia Kukurydzy zostaną przedstawione rozstrzygnięcia konkursu przeprowadzonego przez KRUS Białystok „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”.

Zapraszamy wszystkich na 8 września do Szepietowa, naprawdę warto.

DO PODGLĄDU:

- Plakat

- Program Podlaskiego Dnia Kukurydzy

03 wrzesień 2019

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

InformacjaRDOS

 

22 sierpień 2019

Informacja

WÓJT GMINY TRZCIANNE PRZYPOMINA, ŻE Z KOŃCEM SIERPNIA UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ.

08 sierpień 2019

Informacja na temat suszy

Wójt Gminy Trzcianne, informuje rolników posiadających uprawy kukurydzy na kiszonkę i ziarno, krzewów owocowych oraz rośliny strączkowe na terenie gminy Trzcianne, którzy ponieśli szkody suszowe, że  została powołana komisja do oszacowania strat suszowych wyłącznie w kukurydzy uprawianej, krzewach owocowych i roślinach strączkowych na gruntach ornych V i VI klasy zgodnie z wytycznymi dla komisji szacujących straty spowodowane przez suszę.

Jednocześnie informujemy, że aby móc otrzymać pomoc za straty spowodowane suszą w bieżącym roku w gospodarstwie rolnym, straty suszowe muszą wynieść co najmniej 30 % w stosunku do wszystkich upraw.

02 sierpień 2019

Dofinansowanie w ramach PROW 2014 - 2020

PROW LOGO

Gmina Trzcianne zrealizowała projekt pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody
w Trzciannem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzcianne”. W ramach zadania została wybudowana oczyszczalnia przydomowa przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo, rozbudowana stacja uzdatniania wody o dodatkowy zbiornik wyrównawczy o pojemności 100 m3 w Trzciannem na której wykonana została również nowa studnia o głębokości 70 m. W ramach projektu została wybudowana sieć wodociągowa o długości 7 760 m wraz z przyłączami o długości 1260 m do budynków mieszkalnych na koloniach wsi Zucielec, Zubole i Chojnowo.

Projekt współfinansowany jest w ramach programu „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii” objętego Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Celem operacji jest poprawa życia mieszkańców gminy Trzcianne poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w Trzcianne wraz z budową otworu studziennego, budową sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne i przydomowej oczyszczalni ścieków we wsi Niewiarowo. Wartość brutto projektu 1 323 824,01 zł. Wysokość przyznanej pomocy 605 746 zł. tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu.