Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Aktualności

14 czerwiec 2013

XXVIII Sesja Rady Gminy

W dniu 13 czerwca 2012r. odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy Trzcianne. Radni podjęli uchwały w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok;
 • udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2013-2020;
 • zmian w budżecie Gminy Trzcianne na 2013 rok;
 • określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzcianne;
 • upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem do prowadzenia postępowań w sprawach udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
 • określenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2013r.
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości Skarbu Państwa;
 • Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzcianne w 2013 roku;

10 czerwiec 2013

Zawody sportowe w Augustowie

Dnia 27 kwietnia 2013 roku reprezentacja dziewcząt Gimnazjum im. Króla Aleksandra Jagiellończyka w Trzciannem wystartowała w finale sztafetowych biegów przełajowych. Drużyna dziewcząt zakwalifikowała się do finałów wojewódzkich po startach na szczeblu powiatowym (I miejsce w Mońkach) i i szczeblu międzypowiatowym (II miejsce w Supraślu).

Finał po raz pierwszy odbył się w Przewięzi koło Augustowa. Trasa była bardzo trudna, większość dystansu dziewczęta biegły po piaszczystej plaży, tuż przed metą miały do pokonania jeszcze stromą górkę.

Zmagania zakończyły na dziesiątym miejscu. Po zawodach był czas na zwiedzanie centrum miasta i podziwianie pięknych krajobrazów augustowskich jezior.

(E. Sadowska)

13 maj 2013

Badanie struktury gospodarstw rolnych

p1070024

Urząd Statystyczny w Białymstoku informuje, że w dniach 1 czerwca – 8 lipca 2013 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR).

Celem badania jest pozyskanie informacji niezbędnych do analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych oraz dokonania ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Wyniki badania będą służyły również ocenie zastosowanych i kształtowaniu nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej oraz polityki żywnościowej państwa. Aby wyniki badania były wiarygodne i w pełni zaspokajały potrzeby informacyjne odbiorców, istotne jest, aby rolnicy, których gospodarstwa zostały wylosowane, udzielili rzetelnych i wyczerpujących informacji.

Na terenie województwa podlaskiego badaniem będzie objętych blisko 15500 gospodarstw rolnych, których użytkownicy będą mogli przekazać dane samodzielnie - wypełniając ankietę przez Internet, lub też za pośrednictwem ankietera statystycznego (telefonicznie lub w drodze wywiadu bezpośredniego).

13 maj 2013

Cyfryzacja telewizji naziemnej w województwie podlaskim

p1070024

Już wkrótce na terenie całego województwa podlaskiego programy TVP będzie można oglądać w dużo lepszej jakości. Przejście z nadawania sygnału analogowego (tego, który mamy obecnie) na sygnał cyfrowy wiąże się ze stopniowym wyłączaniem starych nadajników analogowych. Już 17 czerwca 2013 roku na większości terenu województwa podlaskiego – w szczególności Białostocczyźnie, Suwalszczyźnie oraz niewielkiej części  Ziemi Łomżyńskiej  – zostaną wyłączone stare nadajniki. W pozostałej części naszego regionu – w powiecie kolneńskim, grajewskim i części łomżyńskiego przejście na sygnał cyfrowy nastąpi nieco później – 23 lipca 2013 roku.

Ważne jest, by do odbioru cyfrowego odpowiednio się przygotować. Wyłączenie nadajników analogowych oznacza, że odbiór kanałów telewizyjnych, będzie możliwy jedynie po zainstalowaniu odpowiedniego sprzętu: dekoderów typu DVBT oraz podłączeniu do anteny zewnętrznej. Chyba, że telewizor jest nowej generacji i ma ten dekoder już wbudowany.

Wszelkie szczegóły techniczne są starannie opisane i zilustrowane na stronie  www.cyfryzacja.gov.pl. Informacje  można także znaleźć pod bezpłatnym numerem telefonu  800 007 788.