Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Aktualności

18 grudzień 2012

Konkurs Plastyczny "Kartka Bożonarodzeniowa"

Dkartkao konkursu zgłoszono 110 prac wykonanych przez uczniów ze szkół z terenu naszej gminy. Poziom prac był bardzo wyrównany, nagrody przyznano 32 pracom, a 36 wyróżniono. Organizatorem konkursu był i nagrody ufundował Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem.


 

12 listopad 2012

Narodowe Święto Niepodległości

Msza za Ojczyznę w kościele pw. św. App. Piotra i Pawła była głównym punktem tegorocznych obchodów Święta Niepodległości w naszej gminie. Po mszy uczniowie z Gimnazjum im. Aleksandra Jagiellończyka w Trzciannem i zespół Tęcza zaprezentowali okolicznościowy program artystyczny. Następnie pod pomnikiem poświęconym „Synom Gminy Trzciańskiej poległym w walkach o niepodległość” oddali hołd i złożyli kwiaty: Zdzisław Dąbrowski – Wójt Gminy Trzcianne wraz z przedstawicielkami Rady Gminy, uczniowie trzciańskich szkół oraz mieszkańcy.

07 wrzesień 2012

INFORMACJA WÓJTA GMINY TRZCIANNE

W związku z podjęciem w dniu 30 sierpnia 2012r. przez Radę Gminy Trzcianne uchwał w sprawie podziału Gminy Trzcianne na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz w sprawie podziału Gminy Trzcianne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych informuję, że wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi na ustalony podział Gminy do Komisarza Wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwał do publicznej wiadomości tj. do dnia 12 września 2012r.

Do pobrania:
03 wrzesień 2012

XX Sesja Rady Gminy

W dniu 30 sierpnia 2012r. odbyła się XX Sesja Rady Gminy Trzcianne. Radni podjęli uchwały w sprawie:

  • zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem,
  • podziału Gminy Trzcianne na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
  • podziału Gminy Trzcianne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na realizację zadania pn. "Remont chodników w miejscowościach Zubole i Trzcianne".

30 sierpień 2012

Wyprawka szkolna 2012/2013 - SKRÓCONY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

SPROSTOWANIE do
INFORMACJI WÓJTA GMINY TRZCIANNE z dnia 6 sierpnia 2012 r.

w sprawie warunków udzielania pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” w zakresie dofinansowania zakupu podręczników

Zgodnie z potrzebą złożenia informacji do Podlaskiego Kuratora Oświaty o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia tym programem ulega zmianie termin składania wniosków.

Nowy termin wyznacza się do dnia 10 września 2012 roku.