Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Aktualności

08 kwiecień 2019

INFORMACJA - ZMIANA HARMONOGRAMU WYDAWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH

przez GOPS w Trzciannem

 

Punkt wydawania - ul.3 Maja 48 (budynek po policji)

w dniach 10 -12 i 15 kwietnia 2019 r.

 

L.p

Nazwa wsi

Data

godziny

1.

Trzcianne, Zubole, Zucielec, Dobarz, Gugny, Niewiarowo, Boguszewo, Korczak

10.04.2019

środa

1130 do 1530

2.

Chojnowo, Mroczki, Pisanki, Milewo, Wilamówka, Boguszki, Nowa Wieś

 

11.04.2019

czwartek

830 do 1500

3.

Laskowiec, Kleszcze, Gugny, Brzeziny, Giełczyn, Zajki

12.04.2019

piątek

830 do 1500

4.

Szorce, Krynica, Wyszowate, Stare Bajki

 

15.04.2019

poniedziałek

830 do 1500

 

 

 

08 kwiecień 2019

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w powiecie monieckim w 2019r.

Zobacz podgląd

08 kwiecień 2019

Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych

Odbiór odpadów komunalnych z miejscowości Nowa Wieś, Zucielec, Niewiarowo odbędzie się w dniu 11.04.2019 r. 

 

03 kwiecień 2019

Informacja

PETYCJA

w zakresie zmiany przepisów prawa

Działając w imieniu własnym, na zasadzie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 
lipca 2014 roku o petycjach, składam niniejszą petycję w interesie 
publicznym, który dotyczy reformy Wymiaru Sprawiedliwości i innych 
ważnych kwestii społecznych. W załączeniu przedkładam wykaz przepisów, 
które należy znowelizować i problemów, które należy prawnie uregulować. 
W tym miejscu wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej moich 
danych osobowych.

-- 
Z poważaniem

adw. Renata Sutor

 


DO POBRANIA:

- Postulaty.pdf


02 kwiecień 2019

Informacja

Wszystkich zainteresowanych biorących udział w projekcie: "Instalacje OZE w Gminie Trzcianne" prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy - pokój numer 13, celem podpisania aneksu do umowy i dokonania opłaty za instalacje.

27 marzec 2019

Informacja

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI
ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest
z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:

  1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.

  2. Dziecko jest urodzone w latach 2004 – 2012 (7 - 15 lat).

  3. Podstawą skierowania na turnus rehabilitacyjny jest „wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013 r. poz. 860). Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko. Do wniosku należy dołączyć formularz z „informacją o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnus rehabilitacyjny mają dzieci posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności.

Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby Oddziału lub Placówki Terenowej KRUS w Zambrowie lub Augustowie pod nadzorem wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za bezpieczny przejazd dzieci na trasie KRUS – ośrodek rehabilitacyjny. Przewóz dzieci odbywa się wynajętym autokarem.

Odpłatność za pobyt oraz koszt podróży dziecka w całości pokrywa KRUS.

Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

W 2019 r. Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku posiada miejsca na turnusy rehabilitacyjne:

- dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju

w terminie 23.06 - 13.07.2019 r.

- dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie

w terminie 30.06 - 20.07.2019 r.

W przypadku zainteresowania skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny należy zgłosić się do najbliższej jednostki organizacyjnej KRUS po druki: „wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” oraz „informację o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”. Do wniosku należy również dołączyć wypełniony druk „informacje podawane
w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą”. Druki są dostępne również na stronie internetowej Kasy
www.krus.gov.pl.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

(85) 7497305 Białystok

(86) 2716110 Zambrów

(87) 6446714 Augustów

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - 08.05.2019 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA

ds. Ubezpieczeń

mgr Anna Ignatowicz - Grądzka