Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Aktualności

21 grudzień 2010

III Sesja Rady Gminy Trzcianne

W dniu 21 grudnia 2010r. odbyła się III Sesja Rady Gminy Trzcianne. Radni podjęli uchwałę w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2010 rok.

21 grudzień 2010

Spotkanie opłatkowe

W dniu 21 grudnia 2010r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się gminne spotkanie opłatkowe. Uczestniczyły w nim władze gminne na czele z Wójtem Gminy Panem Zdzisławem Dąbrowskim i Przewodniczącym Rady Gminy Panem Romanem Klepadło, radni, sołtysi, przedstawiciele Biebrzańskiego Parku Narodowego i Powiatowej Komendy Policji, dyrektorzy szkół oraz lokalni przedsiębiorcy. Część artystyczną przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem.

10 grudzień 2010

APEL O POMOC DLA RODZIN POSZKODOWANYCH W WYNIKU POŻARU

APEL O POMOC DLA RODZIN POSZKODOWANYCH

W WYNIKU POŻARU.

 

W wyniku pożaru, który wybuch w nocy z 2 na 3 grudnia 2010 r. w miejscowości

Zucielec 51 gm. Trzcianne 2 rodziny, które zamieszkiwały w tym domu straciły cały swój dobytek:

  • 6 osobowa rodzina Pana Tadeusza Wasilewskiego oraz

  • 8 osobowa rodzina Pana Wiesława Wasilewskiego.

Jednej nocy ogień strawił wszystko co posiadali. Z palącego się domu wybiegli tak jak stali. Stracili wszystko o co zabiegali przez całe życie: odzież, niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego, dzieci straciły książki, plecaki. Ponadto sześcioro dzieci Pana Wiesława Wasilewskiego 5 lat temu straciły swoja matkę. Ojciec sam wychowuje dzieci, stara sie im zapewnić normalne warunki do życia.

Bez odpowiedniego kapitału własnego, pomimo zaangażowania władz lokalnych i jednostek organizacyjnych gminy oraz wielkiego zaangażowania mieszkańców, bez wsparcia finansowo-materialnego z Państwa strony nie jesteśmy w stanie udzielić natychmiastowej pomocy poszkodowanym rodzinom, dla której zbieramy również podstawowy sprzęt AGD, środki czystości, odzież i żywność.

Mamy nadzieję, że z Państwa udziałem uda nam się wspólnie przywrócić te rodziny do pełnowartościowego życia, a dzieciom wyrównać stratę jaką jest utrata rodzinnego dom.

Wychodząc naprzeciw poszkodowanym rodzinom, których marzeniem jest odbudowa domu, zwracamy się do Państwa, wszystkich ludzi dobrej woli chętnych niesienia pomocy innym, z gorącą prośbą o wsparcie rzeczowe i finansowe umożliwiające jak najszybszą odbudowę spalonego domu.

Każda udzielona pomoc w znaczący sposób zniweluje skutki i zniszczenia spowodowane pożarem, pomoże odbudować spalony dom.

Konto na które można wpłacać pomoc:

Komitet „POMOCNA DŁOŃ”

nr konta 88 8085 0005 0390 0055 2000 0010 BS Mońki o/Trzcianne

 

W przypadku pomocy w formie materiałów budowlanych można skontaktować się

z poszkodowanymi rodzinami :

  • Pan Wasilewski Wiesław tel. 507 227 131

  • Pan Wasilewski Tadeusz tel. 506 807 586

lub z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzciannem tel. 85/7385056

Do pobrania: Decyzja Starosty Monieckiego udzielająca pozwolenia na zbiurkę publiczną

03 grudzień 2010

Zaprzysiężenie Wójta Gminy Trzcianne

W dniu 3 grudnia odbyła się II sesja Rady Gminy Trzcianne na której uroczyste ślubowanie przed Radą złożył wybrany na ponowną kadencję Wójt Gminy Trzcianne Zdzisław Dąbrowski. Podczas sesji odbyła się zbiórka pieniężna dla dwóch rodzin ze wsi Zucielec poszkodowanych w pożarze. Uzbierano ponad tysiąc złotych.

02 grudzień 2010

I sesja nowej Rady Gminy

1 grudnia 2010r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzciannem odbyła się I sesja Rady Gminy Trzcianne, na której radni złożyli ślubowanie oraz dokonali wyboru Przewodniczącego Rady, którym ponownie został Roman Klepadło. Funkcje Wiceprzewodniczących Rady objęli Grażyna Urbanowicz i Stanisław Wróblewski. Rada Gminy Trzcianne powołała Komisję Rewizyjną w składzie: Teresa Klepadło, Teresa Rafałko, Józef Supiński, Kazimierz Szeszko oraz Komisję Budżetową: Stanisław Wróblewski, Andrzej Dębkowski, Henryk Magnuszewski, Lucyna Lasota, Grażyna Urbanowicz. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Trzcianne. Na dzień 3 grudnia b.r została zwołana II Sesja Rady Gminy Trzcianne, na której ślubowanie przed Radą złoży Wójt Gminy Trzcianne Zdzisław Dąbrowski.

01 grudzień 2010

Zimowe dogrzewanie mieszkań

W okresie zimowym niepokojąco wzrasta liczba pożarów budynków mieszkalnych co spowodowane jest dogrzewaniem się mieszkańców na wszelkie sposoby oraz braku kontroli drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych. Bezbarwny i bezwonny gaz, powstający na skutek niepełnego spalania węgla czy drewna przy niedostatecznym dopływie tlenu staje się przyczyną śmierci.