Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Aktualności

10 październik 2018

Inwestycje w latach 2014 - 2018

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmiku przedstawiającego inwestycje w latach 2014 - 2018, jednocześnie informujemy iż w zakładce "Informator" znajduje się opis inwestycji w tych latach.

10 październik 2018

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

 

W dniu 08.10.2018 r. Wójt Gminy Trzcianne Marek Krzysztof Szydłowski wraz ze Skarbnik Gminy Panią Ewą Kasabułą w asyście Wiceprezesa OSP Trzcianne Jarosława Wilczewskiego oraz Prezesa OSP Chojnowo Marka Magnuszewskiego podpisał umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości na powierzenie zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, w zakresie wsparcia i pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz likwidacji skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

 

Kwota jaką Gmina otrzymała w ramach powyższego zadania wynosi 29 076,00 zł. Natomiast wkład własny Gminy wynosi 293,70 zł. W ramach powyższego zadania Gmina zakupi dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na naszym terenie: zestaw sprzętu do oznakowania terenu akcji, zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5m, agregaty prądotwórcze (3szt.) oraz latarki akumulatorowe (6szt.).

20181008 165339 Copy20181008 165525 Copy

 

09 październik 2018

Informacja

Wójt Gminy Trzcianne informuje, że w dniu 19 października 2018 r. o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi zostanie zorganizowane spotkanie dotyczące projektu Ministerstwa Środowiska „Czyste Powietrze”. Projekt ten dotyczy wymiany kotłów centralnego ogrzewania i ocieplenia domów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, oraz montażu ziemnych pomp ciepła.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji pod linkiem:

http://wfosigw.bialystok.pl/czyste_powietrze.htm

08 październik 2018

Informacja

INFORMACJA

W dniach 29 - 30 października 2018r. odbędzie się planowana zbiórka z terenu Gminy Trzcianne odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz opon. Odpady należy wystawić przed posesjami w sposób nieutrudniający przejazdu. Zbiórka odbywać się będzie od godz. 7.00. Odpady wystawione później nie będą odebrane.

W celu sprawnego przeprowadzenia zbiórki zwracamy się do właścicieli nieruchomości położonych w zabudowie kolonijnej o zgłoszenie odbioru odpadów osobiście w Urzędzie Gminy Trzcianne pokój nr 8 lub telefoniczne 85 738 50 56 wew. 28

Terminarz odbioru:

29 październik 2018 - Trzcianne, Zubole, Boguszewo, kolonia Zucielec, kolonia Nowa Wieś, Chojnowo, Mroczki, Wilamówka, Boguszki, Milewo, Pisanki, Kleszcze, Zajki, Kołodziej, Giełczyn, Laskowiec, Brzeziny, Gugny, Stójka, Budy, Dobarz

30 październik 2018 - Nowa Wieś, Zucielec, Niewiarowo, Szorce, Wyszowate, Krynica, Stare Bajki, Korczak

08 październik 2018

Paczki żywnościowe 2018 r.

                      

Od dnia 08.10.2018 roku GOPS w Trzciannem będzie wydawał skierowania

w ramach pomocy żywnościowej – Podprogram 2018 r.

Osoby potrzebujące będą mogły skorzystać ze wsparcia w formie paczki żywnościowej.

Kto może skorzystać z pomocy w ramach Podprogramu 2018 r.

Paczkę żywnościową mogą otrzymać osoby najbardziej potrzebujące, których dochód od dnia 01.10.2018 r., nie przekracza:

- 1402,- zł dla osoby samotnie gospodarującej.

- 1056,- zł dla osoby w rodzinie.

Aby skorzystać z pomocy należy najpierw zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem by uzyskać skierowanie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wskaże także organizację lokalną, z której osoba potrzebująca będzie mogła otrzymać wsparcie żywnościowe.

W przypadku osób, które nie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej zobowiązane są do dostarczenia niezbędnych dokumentów potwierdzających miesięczny dochód rodziny lub osoby samotnie gospodarującej.

14 wrzesień 2018

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mońkach informuje

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mońkach informuje, że w dniu 17 września 2018 roku, o godz. 12.00 na terenie powiatu monieckiego zostaną uruchomione syreny alarmowe, w celu upamiętnienia 79 rocznicy agresji wojsk sowieckich na Polskę. Uruchomienie syren w tym dniu będzie jednoczesnym sprawdzeniem sprawności systemu alarmowania, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (DZ. U. 2013 poz. 96).

Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne. Rodzaje alarmów i zasady postępowania po usłyszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych znajdziesz w poradniku: http://e-podlaskie.eu/documents/10192/112192/play_0-3.swf