Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

Aktualności

23 grudzień 2016

Informacja ARiMR i Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

 Informacja ARiMR-1Informacja ARiMR-2
 

Uprzejmie informuję, że rolnicy, którzy ponieśli straty w swoich gospodarstwach spowodowane klęskami żywiołowymi, będą mogli ubiegać się w ARiMR o pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Agencja uruchamia bowiem wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Wnioski o taką pomoc będzie można składać od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. Można wysłać je także rejestrowaną przesyłką pocztową do właściwego oddziału regionalnego, bądź złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR.

Przyznanie wsparcia uzależnione będzie od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej jedną z wymienionych klęsk: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Jeżeli miały one miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek. Dlatego bardzo istotne jest, aby ci rolnicy, w gospodarstwach których wystąpiły szkody w 2015r., złożyli wnioski o przyznanie pomocy do końca 2016 r. Dotyczy to również tych producentów rolnych, którzy będą chcieli wykazywać we wnioskach straty powstałe zarówno w 2015 r., jak i w 2016 r. Oni również powinni złożyć wnioski o przyznanie pomocy do końca 2016 r.

Jeżeli natomiast wniosek będzie dotyczył wyłącznie strat powstałych w 2016 r., będzie mógł być złożony w tym roku, bądź w 2017 roku, oczywiście w wyznaczonym przez ARiMR terminie.

W świetle powyższego proszę o upowszechnienie treści ogłoszenia oraz poinformowanie producentów rolnych o możliwości skorzystania z pomocy.

Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl)

21 grudzień 2016

XX Sesja Rady Gminy Trzcianne

W dniu 19 grudnia 2016 r. odbyła się XX Sesja Rady Gminy Trzcianne. Radni podjęli uchwały w sprawie:

 • intencyjna w sprawie przystąpienia przez Gminę Trzcianne we współpracy z Powiatem Monieckim przebudowy drogi powiatowej Nr 1845B Mroczki - Boguszki - Milewo- Gacisko w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019.
 • zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2016 r.
 • uchwalenia budżetu Gminy Trzcianne na rok 2017.
 • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2017 – 2024.
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposób i tryb sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów.
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowym na 2017 rok.
 • ustalenia dopłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 • przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowej na 2017 rok.
 • przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

20 grudzień 2016

Gminne Spotkanie Opłatkowe

19 grudnia 2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzciannem odbyło się spotkanie wigilijne, na które na zaproszenie Wójta Gminy Trzcianne Marka Szydłowskiego przybyli mieszkańców naszej gminy, Kierownik Biura ARiMR w Mońkach, Starosta Moniecki, radni powiatowi, Powiatowy Komendant Policji, Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego, Przewodniczący Rady Gminy, radni gminy, sołtysi, przedsiębiorcy, członkowie organizacji pozarządowych. W imieniu Wicewojewody Podlaskiego Pana Jana Zabielskiego list przeczytał Zastępca Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Mońkach Pan Mirosaw Jóźwicki. Część artystyczną przedstawiły dzieci uczestniczące w zajęciach muzycznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzciannem.

ZAPRASZAMY DO GALERII

 

 

20 grudzień 2016

Życzenia Świąteczne

Boże Narodzenie 2016Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia
z całego serca życzymy Państwu,
by był to czas wyjątkowy,
spędzony wśród najbliższych osób,
pełen miłości i zrozumienia,

Życzymy Państwu dużo zdrowia oraz szczęścia.
Niech to Boże Narodzenie będzie wyjątkowym
czasem spędzonym wśród osób bliskich serca.

składają

Wójt Gminy Trzcianne 
Przewodniczący wraz z Radą Gminy

13 grudzień 2016

Pomocy dla Polaków na Grodzieńszczyźnie

Zarząd Województwa Podlaskiego wraz z Konsulatem Generalnym RP w Grodnie ogłaszają akcję świątecznej pomocy dla Polaków na Grodzieńszczyźnie. Przez cały okres przedświąteczny, świąteczny i nawet poświąteczny od 15 listopada br. do 15 stycznia 2017 r. zbierane będą zabawki, słodycze, książki i wszystkie inne podarunki z przeznaczeniem dla Polaków na Godzieńszczyźnie.

Więcej na stronie www.wrotapodlasia.pl

06 grudzień 2016

Informacja dotycząca zmian w świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej w KOK w Knyszynie

W dniu 09 grudnia 2016 r. (piątek) w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Białostockiej w KOK w Knyszynie usługi nieodpłatnej pomocy prawnej świadczone będą w godzinach od 8.00 do 16.00.

Wydłużenie godzin pracy związane jest z odpracowaniem dnia świątecznego przypadającego na 26 grudnia 2016 r.