Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Ogłoszenia urzędowe

18 grudzień 2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Gmina Trzcianne

Ul. Wojska Polskiego 10

19-104 Trzcianne

Trzcianne, dnia 18.12.2018 r.

 

Fn.271.7.2018  


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 260 991,45 zł.

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zamieszcza informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp.

1) Otwarcie ofert odbyło się 18.12.2018 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne.

2) Oferty złożyli: 

Oferta Nr 1:

Bank Spółdzielczy w Mońkach, ul. Wyzwolenia 13, 19-100 Mońki

cena ofertowa – 33 810,75 zł

termin wykonania zamówienia - 28.12.2018 r.  

okres gwarancji – nie dotyczy

warunki płatności – spłata rat kapitałowych na koniec każdego kwartału i odsetkowych na koniec każdego miesiąca.

                       

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski

10 grudzień 2018

Ogłoszenie nr 659730-N-2018 z dnia 2018-12-10 r.

 

Ogłoszenie nr 659730-N-2018 z dnia 2018-12-10 r.

 

Gmina Trzcianne: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 260 991,45 zł.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi