Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

Ogłoszenia urzędowe

29 maj 2017

Zaproszenie na XXV Sesję Rady Gminy Trzcianne

OSO.0002.4.2017

MIESZKAŃCY GMINY TRZCIANNE  

            Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołałem na dzień 1 czerwca 2017 roku na godz. 13.00 XXV Sesję Rady Gminy Trzcianne. Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury
w Trzciannem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.
  2. udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
  3. zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2017 r.
  4. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Monieckiemu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej Nr 1845B Mroczki – Boguszki – Milewo – dr Nr 1363.
  5. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzcianne.
  6. uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Trzcianne na lata 2017 – 2020.
 6. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesyjnym.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie sesji.

W związku z powyższym liczę na Państwa zainteresowanie w/w tematyką i proszę o udział
w sesji.

Do pobrania:

Projekty uchwał

25 maj 2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Trzcianne: Remont ulicy Składowej w Trzciannem i drogi Trzcianne - Wyszowate

Ogłoszenie BZP nr 88354 - 2017 z dnia 2017-05-25 r.

23 maj 2017

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zmówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 104701B Trzcianne – Wyszowate”

 

04 maj 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy Ogłoszenie BZP nr 61275 - 2017 z dnia 2017-04-07 r.

Trzcianne: „Remont ulicy Składowej w Trzciannem i drogi Trzcianne - Wyszowate”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

26 kwiecień 2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Trzcianne, 25 kwietnia 2017 r.

Wójt Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne

GKOŚ.271.2.2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 104701B Trzcianne - Wyszowate”

Zamawiający Gmina Trzcianne ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert.

1. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

2 362 657,00 zł. (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100).

2. W terminie wyznaczonym na składanie ofert złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz

ul. Ciołkowskiego 24,

15-545 Białystok

3 498 161,23 zł.

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

2.

Ekodrom Sp. z o.o.

ul. Mirabelki 25,

16-300 Augustów

3 487 938,81 zł.

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

3.

UNIBEP S.A.

ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży

ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża

3 898 604,86 zł.

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

4.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 8,

18-200 Wysokie Mazowieckie

2 510 990,88 zł.

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

5.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża

2 933 453,84 zł.

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

6.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10,

05-800 Pruszków

3 422 322,22 zł.

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

7.

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe

„UNIDROG” Sp. z o.o.

ul. Robotnicza 4,

19-203 Grajewo

2 618 086,97 zł.

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski