Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Licznik odwiedzin

Liczba odwiedzinLiczba odwiedzin1006
 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Ogłoszenia urzędowe

25 czerwiec 2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Trzcianne, 25 czerwca 2018 r.

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polska 10
19-104 Trzcianne

OSO.271.1.2018

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy:

Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP Trzcianne

Zamawiający Gmina Trzcianne ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert. 
           1.
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

366 540,00 zł. (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00/100).
2.W terminie wyznaczonym na składanie ofert złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe „STAR-SAN-Duo”

Dominik Pater

ul. Kanałowa 3C 27-200 Starachowice

452 394,00 zł

Zgodnie
z SIWZ

24 miesiące

Zgodnie
z SIWZ

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski

19 czerwiec 2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Trzcianne, 19 czerwca 2018 r.

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polska 10
19-104 Trzcianne

 

GKOŚ.271.6.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy:

Remont rolniczej drogi dojazdowej Trzcianne - Zucielec

Zamawiający Gmina Trzcianne ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert.

  1. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

160 000,00 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

  1. W terminie wyznaczonym na składanie ofert złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Roboty Ziemne i Drogowe „DROGOMISTRZ”
Józef Roszkowski
ul. Parkowa 15
19-101 Mońki

159 000,00 zł

Zgodnie z SIWZ

36 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski19 czerwiec 2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie BZP z dnia 4 czerwca 2018 r., numer ogłoszenia 567340-N-2018) na wykonanie usług pn. Udzielenie kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 1 707 167,00 zł.

 

 

 

19 czerwiec 2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie BZP z dnia 4 czerwca 2018 r., numer ogłoszenia 567184-N – 2018) na wykonanie usług pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 626 525,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Trzcianne w 2018 r.

 

14 czerwiec 2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Trzcianne, dnia 14.06.2018 r.

Gmina Trzcianne

ul. Wojska Polskiego 10

19-104 Trzcianne 


Fn.271.2.2018  


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 1 707 167,00 zł.

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamieszcza informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp.

1) Otwarcie ofert odbyło się 13.06.2018 r. o godz. 11:15 w Urzędzie Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne.

2) Oferty złożyli: 

Oferta Nr 1:

Bank Spółdzielczy w Mońkach, ul. Wyzwolenia 13, 19-100 Mońki

cena ofertowa – 25.323,90 zł

termin wykonania zamówienia - 30.06.2018 r.  

okres gwarancji – nie dotyczy

warunki płatności – spłata rat kapitałowych na koniec każdego kwartału i odsetkowych na koniec każdego miesiąca.

Oferta Nr 2:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., II Regionalne Centrum Korporacyjne ul. 1000-lecia P.P. 6, 15-111 Białystok

cena ofertowa – 21.333,08 zł

termin wykonania zamówienia - 30.06.2018 r.  .  

okres gwarancji – nie dotyczy

warunki płatności – spłata rat kapitałowych na koniec każdego kwartału i odsetkowych na koniec każdego miesiąca.

Wójt

 

Marek Krzysztof Szydłowski

14 czerwiec 2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Trzcianne, dnia 14.06.2018 r.

Gmina Trzcianne

ul. Wojska polskiego 10

19-104 Trzcianne

Fn.271.1.2018  


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 626 525,00 zł  na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Trzcianne w 2018 r.

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamieszcza informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp.

1) Otwarcie ofert odbyło się 13.06.2018 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne.

2) Oferty złożyli: 

Oferta Nr 1:

Bank Spółdzielczy w Mońkach, ul. Wyzwolenia 13, 19-100 Mońki

cena ofertowa – 253.575,29 zł

termin wykonania zamówienia - 30.06.2018 r.  

okres gwarancji – nie dotyczy

warunki płatności – spłata rat kapitałowych na koniec każdego kwartału i odsetkowych na koniec każdego miesiąca.

Oferta Nr 2:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., II Regionalne Centrum Korporacyjne ul. 1000-lecia P.P. 6, 15-111 Białystok

cena ofertowa – 271.673,96 zł

termin wykonania zamówienia - 30.06.2018 r.  .  

okres gwarancji – nie dotyczy

warunki płatności – spłata rat kapitałowych na koniec każdego kwartału i odsetkowych na koniec każdego miesiąca.

 

Wójt

 

Marek Krzysztof Szydłowski