Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

Ogłoszenia urzędowe

24 marzec 2017

Zaproszenie na XXIII Sesję Rady Gminy Trzcianne

Trzcianne, 22 marca 2017 roku

OSO.0002.2.2017

MIESZKAŃCY GMINY TRZCIANNE  

Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołałem na dzień 29 marca 2017 roku na godz. 10.00 XXIII Sesję Rady Gminy Trzcianne. Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzciannem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji XXII.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Trzcianne.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian do budżetu Gminy Trzcianne.
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposób i tryb sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów
  3. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Monieckiemu na realizację zadania pn. ”Remont chodników w miejscowości Zucielec, Trzcianne i Zubole”
  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na realizację zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1841B dr woj. Nr 671 – Krypno Wielkie – Długołęka – Stare Bajki – Wyszowate – Nowa Wieś – Trzcianne – Kulesze – Downary – dr kraj. Nr 65 na odcinku Szorce – Krynica i drogi powiatowej 1842B Trzcianne – Gugny na odcinku w miejscowościach Trzcianne i Zubole”
  5. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzcianne w 2017 roku
  6. określenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Trzcianne
  7. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  8. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznym przedszkolom, niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Trzcianne przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
  9. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i wychowawczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
 7. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesyjnym.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.

W związku z powyższym liczę na Państwa zainteresowanie w/w tematyką i proszę o udział
w sesji.

Do pobrania:

Projekty uchwał

17 marzec 2017

Informacja Wójta Gminy Trzcianne

Wójt Gminy Trzcianne informuje, że planuje się przeznaczyć do sprzedaży przenośne urządzenie do magazynowania oleju napędowego produkcji SWIMER Łukasz Otręba z.s. w Toruniu, rok produkcji 2013, pojemności 2635 l. stanowiące własność Gminy Trzcianne, stan techniczny urządzenia bardzo dobry i zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert pisemnych w terminie do 03 kwietnia 2017r. do godz. 10.00 na kupno przenośnego urządzenia do magazynowania oleju napędowego produkcji SWIMER Łukasz Otręba z.s. w Toruniu.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03 kwietnia 2017 r. o godz. 10.15 w siedzibie Urzędu Gminy w Trzciannem pok. 21. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba która zaproponuje najkorzystniejszą cenę, zostanie nabywcą przenośnego urządzenia do magazynowania oleju napędowego produkcji SWIMER Łukasz Otręba z.s. w Toruniu.

Urządzenie do magazynowania oleju napędowego można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Bliższych informacji udziela Krzysztof Sulima pod numerem telefonu (85) 738 50 56 w. 26 lub 607 574 252.

Wójt Gminy Trzcianne
Marek Krzysztof Szydłowski

17 marzec 2017

Informacja Wójta Gminy Trzcianne

Wójt Gminy Trzcianne informuje, że planuje się przeznaczyć do sprzedaży kosiarkę rotacyjną dwubębnową tylną, produkcji SAMASZ Białystok, rok produkcji 2004, stanowiącą własność Gminy Trzcianne, stan techniczny kosiarki bardzo dobry i zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert pisemnych w terminie do 03 kwietnia 2017r. do godz. 10.30 na kupno kosiarki rotacyjnej dwubębnowej tylnej, produkcji SAMASZ Białystok.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03 kwietnia 2017r. o godz. 10.45 w siedzibie Urzędu Gminy w Trzciannem pok. 21. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Kosiarkę rotacyjną można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Bliższych informacji udziela Krzysztof Sulima pod numerem telefonu (85) 738 50 56 w. 26 lub 607 574 252.

Wójt Gminy Trzcianne
Marek Krzysztof Szydłowski

 

 

14 marzec 2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Trzcianne, 13 marca 2017r.

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne

GKOŚ.271.1.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy:

„Przebudowa dróg gminnych: we wsi Szorce i Trzcianne – Wyszowate”

1. Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

- Część 1 – 1 260 276,00 zł.

- Część 2 – 2 362 657,00 zł.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 zamawiający może zwiększyć kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

2.

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz ul. Ciołkowskiego 24

15-545 Białystok

Część 1 – 1 333 115,33 zł.

Część 2 – 2 965 877,70 zł.

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

2.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

Część 1 – 1 681 734,19 zł.

Część 2 – 3 677 448,70 zł.

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

3.

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe

„UNIDROG” Sp. z o.o.

ul. Robotnicza 4

19-203 Grajewo

Część 1 – 1 256 115,21 zł.

Część 2 –

2 460 057,93 zł.

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

3. Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg. załącznika Nr 7 do SIWZ.

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski

21 luty 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie bzp nr 29311 - 2017 z dnia 2017-02-21 r.
Trzcianne: Przebudowa dróg gminnych: we wsi Szorce i Trzcianne - Wyszowate
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane