Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

Ogłoszenia urzędowe

18 sierpień 2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Trzcianne: Przebudowa ulicy Kościelnej w miejscowości Trzcianne
Numer ogłoszenia BZP: 184087 - 2016; data zamieszczenia: 18.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

05 sierpień 2016

Informacja Wójta Gminy Trzcianne

INFORMACJA

WÓJTA GMINY TRZCIANNE

Wójt Gminy Trzcianne informuje, że planuje się przeznaczyć do dzierżawy
z przeznaczeniem do rolniczego wykorzystania na okres 3 lat nieruchomość rolną niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Trzcianne, wchodzącą w skład mienia komunalnego, położoną na terenie wsi Zucielec gm. Trzcianne oznaczoną numerem geodezyjnym 147/13 posiadającą księgę wieczystą KW Nr LM1G/00019060/9 o powierzchni 6,56 ha stanowiącą grunt orny (opis użytku: R IVa – 1,56 ha, R IVb – 3,37 ha, R V – 1,50 ha, Br RV – 0,13 ha).

Planuje się przeznaczyć do dzierżawy z przeznaczeniem do rolniczego wykorzystania na okres 3 lat nieruchomość rolną niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Trzcianne, wchodzącą w skład mienia komunalnego, położoną na terenie wsi Szorce gm. Trzcianne na działkach oznaczonych numerem geodezyjnym 847 posiadającą księgę wieczystą KW Nr LM1G/00019071/9 i 848 posiadającą księgę wieczystą KW Nr LM1G/00024833/7 o łącznej powierzchni 2,86 ha stanowiącą grunt orny i pastwisko (opis użytku: działka nr 847 R VI – 0,77 ha, działka nr 848 Bp R V – 0,50 ha, Bp R VI – 1,13 ha, Bp Ps – 0,46 ha) i zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert pisemnych na dzierżawę w/w nieruchomości w terminie do dnia 22 sierpnia 2016 r. do godz. 14:00
z podaniem rocznej stawki czynszu dzierżawnego. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 sierpnia 2016r. o godz. 14:15. Na kopercie należy zaznaczyć na dzierżawę której nieruchomości jest składana oferta.

Z osobą która złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa na dzierżawę w/w gruntów.

Niniejsza informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzcianne, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i u sołtysa wsi Zucielec i Szorce.

Bliższych informacji udziela Krzysztof Sulima pod numerem telefonu (85) 738 50 56 w. 26.

Wójt Gminy Trzcianne
Marek Krzysztof Szydłowski

 

20 lipiec 2016

Informacja Wójta Gminy Trzcianne

Informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, pokój Nr 3 w godzinach pracy Urzędu od 7:30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do piątku, zostały wyłożone do publicznego wglądu na okres 30 dni od 19 lipca 2016 r. do 19 sierpnia 2016 r. projekty uproszczonych planów urządzenia lasów położonych na terenie wsi: Brzeziny, Budy, Chojnowo, Giełczyn, Gugny, Krynice, Laskowiec, Mroczki, Szorce, Trzcianne, Wilamówka, Wyszowate, Zajki, Zubole, Gugny Dział Krzeczkowo, Gugny Dział Dobarz, Gugny Dział Zastocze, Nowa Wieś – Bagno Ławki, Gugny Dział Krypno Kościelne.
W tych dniach właściciele lasów położonych w obrębie w/w wsi mogą zgłaszać zastrzeżenia i wnioski dotyczące w/w projektów.
Jednocześnie informuję, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.


Wójt
Marek Krzysztof Szydłowski

14 lipiec 2016

Ogłoszenie Wójta Gminy Trzcianne

Trzcianne, 14 lipca 2016r.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Trzcianne

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Trzciannem, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne w dniach od 14 lipca 2016 r. do 04 sierpnia 2016 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Trzcianne, położonej na terenie wsi Zucielec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 147/13 o pow. 6,56 ha i położonej na terenie wsi Szorce, oznaczonej jako działki Nr 847 o pow. 0,77 ha i Nr 848 o pow. 2,09 ha.

13 lipiec 2016

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Trzcianne: Przebudowa ulicy Kościelnej w miejscowości Trzcianne
Numer ogłoszenia BZP: 133507 - 2016; data zamieszczenia: 13.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane