Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

Ogłoszenia urzędowe

14 grudzień 2016

Informacja Wójta Gminy Trzcianne o dzierżawie gruntów rolnych we wsi Szorce

Trzcianne, 14 grudnia 2016r.

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty na dzierżawę gruntów rolnych niezabudowanych położonych na terenie wsi Szorce gm. Trzcianne oznaczonych numerami geodezyjnymi 848 o powierzchni 2,09 ha i 847 o powierzchni 0,77 ha.

Na dzierżawę powyższych gruntów rolnych najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Andrzej Bujnarowski zam. Szorce 55, 19-104 Trzcianne na kwotę 1 320,00 zł. za 1 hektar działki nr 848 i 1035,00 zł. za 1 hektar gruntów działki nr 847, z którym zostanie zawarta umowa dzierżawy w/w gruntów na okres 3 lat.

Protokół z otwarcia ofert znajduje się w Urzędzie Gminy Trzcianne.

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski

13 grudzień 2016

Zaproszenie na XX Sesję Rady Gminy Trzcianne

OSO.0002.6.2016

MIESZKAŃCY GMINY TRZCIANNE

Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołałem na dzień 19 grudnia 2016 roku na godz. 11.00 XX Sesję Rady Gminy Trzcianne. Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzciannem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2016 r.
  2. uchwalenia budżetu Gminy Trzcianne na 2017 rok.
  3. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2017 – 2024.
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposób i tryb sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów.
  5. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowym na 2017 rok.
 6. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesyjnym.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie sesji.

W związku z powyższym liczę na Państwa zainteresowanie w/w tematyką i proszę o udział w sesji.

Do pobrania:
Projekty uchwał

01 grudzień 2016

Ogłoszenie Wójta Gminy Trzcianne

Trzcianne, 1 grudnia 2016r.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Trzcianne

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne w dniach od 1 grudnia 2016 r. do 22 grudnia 2016 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz udziału ½ w nieruchomości zabudowanej, przeznaczonego do zbycia w trybie bez przetargowym na rzecz innego współwłaściciela nieruchomości, stanowiącego własność Gminy Trzcianne, w nieruchomości położonej na terenie wsi Chojnowo gm. Trzcianne, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 401 o powierzchni 0,05 ha.

 

Wójt Gminy Trzcianne

Marek Krzysztof Szydłowski

01 grudzień 2016

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TRZCIANNE

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY TRZCIANNE

O WPROWADZENIU TARYF OKREŚLAJĄCYCH STAWKI OPŁAT
ZA ZBIOROWEZAOPATRZENIE W WODĘ
I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W GMINIE TRZCIANNE

Działając na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) ogłaszam, że

od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

na obszarze Gminy Trzcianne będą obowiązywać:

1) Opłaty za 1 m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków w wysokości:

L.p.

Grupa odbiorców

Jednostka miary

CENY NETTO/STAWKI w zł (bez podatku VAT)

CENY BRUTTO/STAWKI w zł (łącznie
z podatkiem VAT)

1.

Wszyscy odbiorcy

1 m3 dostarczonej wody

3,00 zł

3,24 zł

2.

Wszyscy odbiorcy

1 m3 odprowadzonych ścieków

3,89 zł

4,20 zł

2) Opłata abonamentowej w wysokości:

Grupa odbiorców

Jednostka miary

CENY NETTO/STAWKI w zł (bez podatku VAT)

CENY BRUTTO/STAWKI
w zł (łącznie
z podatkiem VAT)

Wszyscy odbiorcy – dostarczona woda

zł/miesiąc

5,00 zł

5,40 zł

Wszyscy odbiorcy – odprowadzone ścieki

zł/miesiąc

5,00 zł

5,40 zł

3) Stawkę za odbiór sieci, przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego w wysokości 106,98 zł (z VAT 131,59 zł).

Nowe stawki opłat za wodę i ścieki zostały przyjęte uchwałą Nr XIX/117/16 Rady Gminy Trzcianne z dnia 25 listopada 2016 roku.

Wójt Gminy Trzcianne

Marek Krzysztof Szydłowski

28 listopad 2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie BZP nr 352876 - 2016 z dnia 2016-11-28 r.
Trzcianne: Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Trzcianne w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -