Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Ogłoszenia urzędowe

14 luty 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie BZP nr 518283-N-2018 z dnia 2018-02-14 r.

Gmina Trzcianne: Zakup i dostawa używanej samojezdnej równiarki drogowej na potrzeby Gminy Trzcianne
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

14 luty 2018

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu przetargu

Trzcianne, dnia 2018-02-14

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne

GKOŚ.271.45.2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Trzcianne wraz z zapewnieniem finansowania”

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu przetargu

Zamawiający – Gmina Trzcianne, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania (ogłoszenie w BZP z dnia 29.12.2017 r. nr ogłoszenia 636609-N-2017) o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Trzcianne wraz z zapewnieniem finansowania”

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

W dniu 19 stycznia 2018 r. Zamawiający dokonał otwarcia ofert w postępowaniu wskazanym wyżej. Oferta najkorzystniejsza, przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na podstawie wskazanego wyżej art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę, której cena wynosi 1595248,50 zł brutto, natomiast Zamawiający na sfinansowanie zadania zamierza przeznaczyć kwotę 858438 zł brutto.

W związku z powyższym wartość oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia.

WÓJT

Marek Krzysztof Szydłowski

13 luty 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie BZP nr 517630-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Gmina Trzcianne: Zakup i dostawa ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym, przyczepy rolniczej i kosiarki bijakowej na potrzeby Gminy Trzcianne
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

05 luty 2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

logo-leader-prow-2014-20

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ogłoszenie BZP nr 500026570-N-2018 z dnia 05-02-2018 r.

Gmina Trzcianne: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brzezinach gm. Trzcianne.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

25 styczeń 2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Trzcianne, 25 stycznia 2018 r.

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. (85)738 50 56, fax (85) 738 50 56
REGON: 450669795, NIP: 5461321354
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.trzcianne.pl

GKOŚ.271.45.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy:

„ Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Trzcianne wraz z zapewnieniem finansowania”

Zamawiający Gmina Trzcianne ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert.

 1. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

858 438,00 zł. (słownie: osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 00/100).

 1. W terminie wyznaczonym na składanie ofert złożono następującą ofertę:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Redukcja zużycia energii

Warunki płatności

1.

INST-EL J.A. Chancewicz sp. j. 16-100 Sokółka, ul. Kryńska 57A

1 595 248,50 zł.

Zgodnie z SIWZ

91 miesięcy

78 %

Zgodnie z SIWZ

24 styczeń 2018

Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Gminy Trzcianne

Trzcianne, 24 stycznia 2018 roku

OSO.0002.1.2018

MIESZKAŃCY GMINY TRZCIANNE  

            Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołałem na dzień 31 stycznia 2018 roku na godz. 09.00 XXXII Sesję Rady Gminy Trzcianne. Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury
w Trzciannem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2018 r.
  2. ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2018 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej Rady Gminy Trzcianne w 2017 roku.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzcianne w 2017 roku.
 8. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesyjnym.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie sesji.

W związku z powyższym liczę na Państwa zainteresowanie w/w tematyką i proszę o udział w sesji.

Przewodniczący Rady

Jerzy Wasilewski

Do pobrania:
   Projekty uchwał