Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Licznik odwiedzin

Liczba odwiedzinLiczba odwiedzin1001
 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Ogłoszenia urzędowe

29 marzec 2018

Informacja

Trzcianne, 29 marca 2018 r.

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne

Informacja

z przetargu na sprzedaż ciągnika rolniczego MTZ 82, rok produkcji 1996.

W wyznaczonym terminie do dnia 29 marca 2018 r. do godz. 11:00 wpłynęło dziesięć ofert na zakup traktora:

 1. DJ. Met. Józef Olak, ul. Krzywa 34, 37-450 Stalowa Wola - 5 077,00 zł. brutto.
 2. F.H.U. „AGNEX” Agnieszka Kołodziej, Zabagnie, ul. Radosna 82, 32-340 Wolbrom – 20 175,00 zł. brutto.
 3. PHU „Olejnik” Krzysztof Olejnik ul. Rawska 131, 96-100 Skierniewice – 16 250,00 zł. brutto.
 4. Mariusz Broniarek, Zglinna Mała 7, 96-115 Nowy Kawęczyn – 14 350,00 zł. brutto.
 5. Michał Gierka, Wola Knyszyńska 13, 28-440 Działoszyce – 18 200,00 zł. brutto.
 6. DAMM-POL Michał Sakowicz, ul. Sasankowa 9, 07-202 Wyszków – 18 450,00 zł. brutto.
 7. Andrzej Przykuta, Sieczychy 11, 07-210 Długosiodło – 21 260,00 zł. brutto.
 8. Piotr Znosko, Pieczurki 88, 15-198 Białystok – 11 200,00 zł. brutto.
 9. Ewa Bujnarowska, Szorce 55, 19-104 Trzcianne – 12 550,00 zl. brutto.
 10. „AGROMAR” Mariusz Woźniak, ul. Wiejska 134, 26-400 Przysucha – 15 800,00 zł.

W związku z tym, że Pan Andrzej Przykuta, Sieczychy 11, 07-210 Długosiodło zaoferował najwyższą cenę, został nabywcą ciągnika MTZ 82.

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski

28 marzec 2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy:

„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzcianne”

21 marzec 2018

Odpowiedź na zapytania przetargowe

Trzcianne, 21 marca 2018 r.

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. (85)738 50 56, fax (85) 738 50 56
REGON: 450669795, NIP: 5461321354
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.trzcianne.pl

WYKONAWCY

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: GKOŚ.271.1.2018

Odpowiedź na zapytania przetargowe

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie BZP z dnia 07 marca 2018 r., nr ogłoszenia 527624-N-2018) na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzcianne"
W dniu 16 marca 2018 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
W wyniku otrzymanego zapytania przetargowego dotyczącego ogłoszonego przetargu na zadanie pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzcianne"

Informuję:

Pytanie nr 1
Długość sieci wodociągowej

Materiał

Przedmiar

Profil

Projekt bud

SIWZ

PVC 110 mm

8026,5 m

7866,5 m

8026,5 m

7660 m

PE 40 mm

618 m

1617 m

1616 m

1260 m

Zgodnie z zapisem w umowie w § 1uwzględniającym ważność i wzajemne uzupełnianie się dokumentów w opisie przedmiotu zamówienia a istniejącymi różnicami w długościach prosimy o podanie długości sieci jaką należy wykonać i wycenić.

Odpowiedź na zapytanie nr 1:
Należy wykonać i wycenić sieć wodociągową Ø110 długości 7660 m i przyłącza wodociągowe Ø 40 mm o długości 1617 m.
Sieć wodociągową, przyłącza wodociągowe oraz pozostałe prace związane z budową wodociągu należy wycenić i wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Pytanie nr 2
Czy dla części 3 Etap II Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne wykonawca wskazuje w wykazie osób tylko osobę do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i sanitarnych?

Odpowiedź na zapytanie nr 2:
Wykonawca wskazuje w wykazie osób tylko osobę do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i sanitarnych.

Wójt
Marek Krzysztof Szydłowski

Do pobrania
Przedmiar robót

19 marzec 2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Dotyczy: Ogłoszenie BZP nr 517630-N-2018 z dnia 13.02.2018 r.
Ogłoszenie BZP nr 500059575-N-2018 z dnia 19-03-2018 r.

Gmina Trzcianne: Zakup i dostawa ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym, przyczepy rolniczej i kosiarki bijakowej na potrzeby Gminy Trzcianne

19 marzec 2018

Informacja Wójta Gminy Trzcianne

Trzcianne, 19 marca 2018 r.

INFORMACJA
WÓJTA GMINY TRZCIANNE

Wójt Gminy Trzcianne informuje, że planuje się przeznaczyć do sprzedaży ciągnik rolniczy MTZ 82, rok produkcji 1996, moc silnika 59 kW, pojemność silnika 4750 cm3, rodzaj paliwa – olej napędowy, stanowiący własność Gminy Trzcianne, stan techniczny ciągnika odpowiedni do wieku i zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert pisemnych na kupno ciągnika do dnia 29 marca 2018 r. do godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Trzcianne w pokoju nr 18 (sekretariat) z podaniem ceny brutto. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 marca 2018 r. o godz. 11:15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzcianne – pokój nr 21.

Osoba która zaproponuje najkorzystniejszą cenę, zostanie nabywcą ciągnika rolniczego MTZ 82.

Ciągnik można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Bliższych informacji udziela Krzysztof Sulima pod numerem telefonu 85 738 50 56 w. 26 lub 607 574 252.

Wójt
Marek Krzysztof Szydłowski

09 marzec 2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                                             Trzcianne, 9 marca 2018 r.

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne

GKOŚ.271.3.2018

Wykonawcy

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wójt Gminy Trzcianne działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania: „Zakup i dostawa używanej samojezdnej równiarki drogowej na potrzeby Gminy Trzcianne”

Za najkorzystniejszą uznana została oferta Nr 1

ZAKOTRADE Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Wasznika 5

78-550 Czaplinek

 

Cena oferty brutto wynosi: 350 550,00 zł.

(słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100)

Okres gwarancji:

- używana samojezdna równiarka drogowa - 52 mth.

Uzasadnienie wyboru:

 1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Cena: 60%

Okres gwarancji: 40%

Wybrana oferta otrzymała najwyższą ilość punktów za oba kryteria oceny ofert.

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ:

Nr oferty (wg kolejności składania)

Nazwa i adres firmy

Kryterium cena i przyznana ilość punktów

Kryterium okres gwarancji i przyznana ilość punktów

Łączna ilość punktów

1.

ZAKOTRADE Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Wasznika 5

78-550 Czaplinek

350 550,00 zł.

60 pkt.

52 mth.

40 pkt.

100,00 pkt.

Informacja o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone art. 92 ust. 1 pkt. 2 – brak.

Informacja o Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania art. 92 ust. 1 pkt. 3 – brak.

Termin zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą art. 94 ust. 1 pkt. 2 - po dniu 19.03.2018 r.

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski