Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Ogłoszenia urzędowe

26 październik 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie BZP nr 592818-N-2017 z dnia 2017-09-25

Gmina Trzcianne: Przebudowa drogi gminnej Nr 104701B Trzcianne - Wyszowate

   Trzcianne, 26 października 2017 r.

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne

GKOŚ.271.4.2017

Wszyscy Wykonawcy

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Wójt Gminy Trzcianne działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania: „Przebudowa drogi gminnej Nr 104701B Trzcianne - Wyszowate”

Za najkorzystniejszą uznana została oferta Nr 4

Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego „UNIDROG” Sp. z o.o. ul. Robotnicza 4,
19-203 Grajewo

Cena oferty brutto wynosi: 2 738 933,43 zł.

(słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złotych 43/100)

Okres gwarancji – 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

 1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Cena: 60%

Okres gwarancji: 40%

Wybrana oferta otrzymała najwyższą ilość punktów za oba kryteria oceny ofert.

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ:

Nr oferty (wg kolejności składania)

Nazwa i adres firmy

Kryterium cena i przyznana ilość punktów

Kryterium okres gwarancji i przyznana ilość punktów

Łączna ilość punktów

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 8,

18-200 Wysokie Mazowieckie

3 348 232,36 zł.

49,08 pkt

60 miesięcy

40 pkt

89,08 pkt

2.

UNIBEP S.A.

ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży

ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża

4 720 610,28 zł.

34,81 zł.

60 miesięcy

40 pkt

74,81 pkt

3.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o. ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów

3 604 097,61

45,60 pkt

60 miesięcy

40 pkt

85,60 pkt

4.

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe

„UNIDROG” Sp. z o.o.

ul. Robotnicza 4,

19-203 Grajewo

2 738 933,43 zł.

60 pkt

60 miesięcy

40 pkt

100 pkt

Informacja o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone art. 92 ust. 1 pkt 2 – brak.

Informacja o Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania art. 92 ust. 1 pkt 3 – brak.

Termin zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą art. 94 ust. 1 pkt 2 - po dniu 05.11.2017 r.

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski

25 październik 2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Trzcianne, dn. 25.10.2017

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne, woj. podlaskie,
tel. (85) 738-50-56, faks (85) 738-50-56
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.trzcianne.pl,
NIP 5461321354 REGON 450669795

Fn.271.1.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 24 października 2017r. o godzinie 10.05 w Urzędzie Gminy Trzcianne odbyło się otwarcie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu na „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Trzcianne w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018”.

Zamawiający na sfinansowanie w/w zadania zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 154 499,98 zł brutto.

W niemniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres firmy

Okres realizacji zadania

Cena brutto oferty

Termin płatności

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne ASTWA Sp. z o.o. ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok

01.01.2018r. -31.12.2018r.

203 472,00 zł

30 dni od dnia otrzymania faktury

2.

MPO Sp. z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15 - 950 Białystok

01.01.2018r. -31.12.2018r.

147 744,00 zł

30 dni od dnia otrzymania faktury

Wójt Gminy Trzcianne

Marek Krzysztof Szydłowski

23 październik 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

logo-leader-prow-2014-20

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ogłoszenie BZP nr 605844-N-2017 z dnia 2017-10-23 r.

Gmina Trzcianne: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brzezinach gm. Trzcianne
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
23 październik 2017

Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Gminy Trzcianne

   Trzcianne, 23 października 2017 roku

OSO.0002.8.2017

MIESZKAŃCY GMINY TRZCIANNE  

Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołałem na dzień 30 października 2017 roku na godz. 10.00 XXIX Sesję Rady Gminy Trzcianne. Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzciannem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2017 r.
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2017-2024
 6. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
 7. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesyjnym.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.

W związku z powyższym liczę na Państwa zainteresowanie w/w tematyką i proszę o udział w sesji.

Do pobrania:
Projekty uchwał

13 październik 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ogłoszenie BZP nr 601841-N-2017 z dnia 2017-10-13 r.

Gmina Trzcianne: Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Trzcianne w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018

 

12 październik 2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie BZP nr 592818-N-2017 z dnia 2017-09-25 r.

Gmina Trzcianne: Przebudowa drogi gminnej Nr 104701B Trzcianne - Wyszowate

 

Trzcianne, 12 października 2017 r.

Gmina Trzcianne

ul. Wojska Polskiego 10

19-104 Trzcianne

 

GKOŚ.271.4.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 104701B Trzcianne - Wyszowate”

Zamawiający Gmina Trzcianne ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert.

 1. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

2 362 657,00 zł. (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100).

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 zamawiający może zwiększyć kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

 1. W terminie wyznaczonym na składanie ofert złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 8,

18-200 Wysokie Mazowieckie

3 348 232,36 zł.

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

2.

UNIBEP S.A.

ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży

ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża

4 720 610,28 zł.

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

3.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o. ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów

3 604 097,61 zł.

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

4.

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe

„UNIDROG” Sp. z o.o.

ul. Robotnicza 4,

19-203 Grajewo

2 738 933,43 zł.

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

 

Wójt 

Marek Krzysztof Szydłowski