Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

Ogłoszenia urzędowe

22 listopad 2016

Zaproszenie na XIX Sesję Rady Gminy Trzcianne

OSO.0002.5.2016                                  

           

                                                                                    MIESZKAŃCY GMINY TRZCIANNE  

            Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołałem na dzień 25 listopada 2016 roku na godz. 10.00 XIX Sesję Rady Gminy Trzcianne. Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury
w Trzciannem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji XVII i XVIII.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcianne, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
  2. zarządzenia wyborów uzupełniających do organów sołectwa.
  3. uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzcianne na lata 2016-2022”
  4. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  5. ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  6. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  7. uchylenia uchwały Nr XVIII/13/16 Rady Gminy Trzcianne z dnia 6 października 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1841B dr woj. Nr 671 – Krypno Wielkie – Długołęka – Stare Bajki – Wyszowate – Nowa Wieś – Trzcianne – Kulesze – Downary – dr kraj. Nr 65 na odcinku Szorce – Krynice w km 0+000 do 0+400m”.
  8. zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2016 r.
 6. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
 7. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesyjnym.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.

W związku z powyższym liczę na Państwa zainteresowanie w/w tematyką i proszę o udział w sesji.

Do pobrania:
Projekty uchwał

16 listopad 2016

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Trzcianne, dn. 16.11.2016r.

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne, woj. podlaskie,
tel. (85) 738-50-56, faks (85) 738-50-56
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.trzcianne.pl,
NIP 4561321354 REGON 450669795

Fn.271.2.2016

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

           Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Trzcianne w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017”. Ofertę najkorzystniejszą przedstawiła firma MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok, która to otrzymała łącznie 100 pkt w obu kryteriach oceny ofert.

             Wyboru oferty dokonano zgodnie z rozdziałem XIV SIWZ, wg którego kryteriami oceny ofert są: najniższa cena oraz termin płatności za fakturę. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w obu kryteriach.

             W niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Ocena punktowa oferty w kryterium cena

Ocena punktowa oferty w kryterium termin płatności

Ocena punktowa łączna

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne ASTWA Sp. z o.o. ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok

44,10

40

84,10

2.

MPO Sp. z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15 - 950 Białystok

60

40

100

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonych postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonych postępowaniu nie zostały wykluczone żadne oferty.

 

Marek Krzysztof Szydłowski
Wójt Gminy Trzcianne

08 listopad 2016

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Trzcianne, dn. 08.11.2016

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne, woj. podlaskie,
tel. (85) 738-50-56, faks (85) 738-50-56
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.trzcianne.pl,
NIP 4561321354 REGON 450669795

Fn.271.2.2016

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

            Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 08 listopada 2016r. o godzinie 10.10 w Urzędzie Gminy Trzcianne odbyło się otwarcie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu na „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Trzcianne w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017”.

            Zamawiający na sfinansowanie w/w zadania zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 142.863,91 zł. brutto.

            W niemniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres firmy

Okres realizacji zadania

Cena brutto oferty

Termin płatności

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne ASTWA Sp. z o.o. ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok

01.01.2017r. -31.12.2017r.

167 184,00 zł

30 dni od dnia otrzymania faktury

2.

MPO Sp. z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15 - 950 Białystok

01.01.2017r. -31.12.2017r.

122 886,72 zł

30 dni od dnia otrzymania faktury

Wójt Gminy Trzcianne
Marek Krzysztof Szydłowski

31 październik 2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ogłoszenie BZP nr 333612 - 2016 z dnia 2016-10-31 r.
Trzcianne: Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Trzcianne w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
28 październik 2016

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie BZP nr 332889 - 2016 z dnia 2016-10-28 r.
Trzcianne: Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Trzcianne w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
19 październik 2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr BZP 325490-2016 z dnia 18-10-2016 - Trzcianne
1.1.Zakres zamówienia obejmuje: - odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i ich wywóz zgodnie z harmonogramem i częstotliwością wywozu, w tym: odbieranie od...
 
Ogłoszenie nr BZP 326186 - 2016 z dnia 2016-10-19 r.
Trzcianne:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA