Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

Ogłoszenia urzędowe

18 styczeń 2016

Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy Trzcianne

Or.0002.1.2016

MIESZKAŃCY GMINY TRZCIANNE

Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołałem na dzień 22 stycznia 2015 roku na godz. 10.00 XIII Sesję Rady Gminy Trzcianne. Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzciannem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2021;
  2. zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2016 rok;
  3. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści Uchwały Nr XII/77/15 Rady Gminy Trzcianne z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
  4. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2016 r.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzcianne w 2015 roku;
  6. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej Rady Gminy Trzcianne w 2015 roku;
 6. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesyjnym.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie sesji.

W związku z powyższym liczę na Państwa zainteresowanie w/w tematyką i proszę o udział w sesji.

Do pobrania:
Projekty uchwał

22 grudzień 2015

Zaproszenie na XII Sesję Rady Gminy Trzcianne

Or.0002.8.2015

                                  

           

                                                                                              MIESZKAŃCY GMINY TRZCIANNE

                                                        

            Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołałem na dzień 29 grudnia 2015 roku na godz. 11.00 XII Sesję Rady Gminy Trzcianne. Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzciannem.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok;
 • przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowej na 2016 rok;
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązkowego przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2015-2021;
 • zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2015 rok;
 • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2016-2021;
 • uchwalenia budżetu Gminy Trzcianne na 2016 rok.

6. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesyjnym.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie sesji.

 

W związku z powyższym liczę na Państwa zainteresowanie w/w tematyką i proszę o udział w sesji.

Do pobrania:
Projekty uchwał

30 listopad 2015

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TRZCIANNE

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY TRZCIANNE

O WPROWADZENIU TARYF OKREŚLAJĄCYCH STAWKI OPŁAT
ZA ZBIOROWEZAOPATRZENIE W WODĘ
I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓWW GMINIE TRZCIANNE

Działając na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139) ogłaszam, że

od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

na obszarze Gminy Trzcianne będą obowiązywać:

1) Opłaty za 1 m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków w wysokości:

L.p.

Grupa odbiorców

Jednostka miary

CENY NETTO/STAWKI w zł (bez podatku Vat)

CENY BRUTTO/STAWKI w zł) łącznie
z podatkiem Vat

1.

Wszyscy odbiorcy

1 m3 dostarczonej wody

3,00 zł

3,24 zł

2.

Wszyscy odbiorcy

1 m3 odprowadzonych ścieków

3,89 zł

4,20 zł

2) Opłata abonamentowej w wysokości:

Grupa odbiorców

Jednostka miary

CENY NETTO/STAWKI w zł (bez podatku Vat)

CENY BRUTTO/STAWKI
w zł) łącznie
z podatkiem Vat

Wszyscy odbiorcy – dostarczona woda

zł/miesiąc

5,00 zł

5,40 zł

Wszyscy odbiorcy – odprowadzone ścieki

zł/miesiąc

5,00 zł

5,40 zł

3) Stawkę za odbiór sieci, przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego w wysokości 106,98 zł (z VAT 131,59 zł).

Nowe stawki opłat za wodę i ścieki zostały przyjęte uchwałą Nr XI/64/15 Rady Gminy Trzcianne z dnia 24 listopada 2015 roku.

Wójt Gminy Trzcianne

Marek Krzysztof Szydłowski

27 listopad 2015

Ogłoszenie o zbyciu nieruchomości

Wójt Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzcianne położonej w obrębie wsi Brzeziny