Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

Ogłoszenia urzędowe

10 czerwiec 2016

Ogłoszenie Wójta Gminy Trzcianne

Trzcianne, 09 czerwca 2016r.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Trzcianne

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne w dniach od 09 czerwca 2016 r. do 30 lipca 2016 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Trzcianne, położonych na terenie wsi Stare Bajki gm. Trzcianne, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 157 o powierzchni 0,44 ha i Nr 207 o powierzchni 0,11 ha i na terenie wsi Zajki gm. Trzcianne, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 395/2 o powierzchni 0,23 ha.

15 kwiecień 2016

Ogłoszenie Wójta Gminy Trzcianne

Wójt Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzcianne położonej w obrębie wsi Niewiarowo

15 kwiecień 2016

Zaproszenie na XV Sesję Rady Gminy Trzcianne

OSO.0002.1.2016                                  

           

                                                                                    MIESZKAŃCY GMINY TRZCIANNE  

            Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołałem na dzień 22 kwietnia 2016 roku na godz. 10.00 XV Sesję Rady Gminy Trzcianne. Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzciannem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Trzcianne.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzcianne w 2016 roku.
  2. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
  3. ustalenia opłaty targowej, zasad jej poboru oraz terminu płatności.
  4. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Monieckiego na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1363 B / Mońki – Kołodzież – Trzcianne / o długości 8 155,3 m” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
 7. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesyjnym.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.

W związku z powyższym liczę na Państwa zainteresowanie w/w tematyką i proszę o udział w sesji.

Do pobrania:
Projekty uchwał

11 kwiecień 2016

Informacja Wójta Gminy Trzcianne

Wójt Gminy Trzcianne informuje, że planuje się przeznaczyć do sprzedaży przenośne urządzenie do magazynowania oleju napędowego produkcji SWIMER Łukasz Otręba z.s. w Toruniu, rok produkcji 2013, pojemności 2635 l. stanowiące własność Gminy Trzcianne, stan techniczny urządzenia bardzo dobry i zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na kupno przenośnego urządzenia do magazynowania oleju napędowego produkcji SWIMER Łukasz Otręba z.s. w Toruniu.

Cena wywoławcza urządzenia wynosi 7 121,40 zł. /słownie: siedem tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych 40/100/.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2016 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Trzciannem pok. 21. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły wadium. Osoba która zaproponuje najkorzystniejszą cenę, zostanie nabywcą przenośnego urządzenia do magazynowania oleju napędowego produkcji SWIMER Łukasz Otręba z.s. w Toruniu.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 712,14 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Nr 12808500050390028620000030 w BS Mońki O/Trzcianne najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2016 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży urządzenia do magazynowania oleju napędowego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone najdalej w dniu 29 kwietnia 2016r.

Jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od odbioru urządzenia do magazynowania oleju napędowego wylicytowanego w przetargu, w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie wyznaczonym przez komisję przetargową tj. do dnia 10 maja 2016r. w Urzędzie Gminy Trzcianne do godz. 15:00, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

W takim wypadku zostanie ogłoszony ponowny przetarg.

Urządzenie do magazynowania oleju napędowego można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Bliższych informacji udziela Krzysztof Sulima pod numerem telefonu (85) 738 50 56 w. 26 lub 607 574 252.

Wójt Gminy Trzcianne
Marek Krzysztof Szydłowski

11 kwiecień 2016

Informacja Wójta Gminy Trzcianne

Wójt Gminy Trzcianne informuje, że planuje się przeznaczyć do sprzedaży kosiarkę rotacyjną dwubębnową tylną, produkcji SAMASZ Białystok, rok produkcji 2004, stanowiącą własność Gminy Trzcianne, stan techniczny kosiarki bardzo dobry i zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na kupno kosiarki rotacyjnej dwubębnowej tylnej, produkcji SAMASZ Białystok.
Cena wywoławcza urządzenia wynosi 4 321,40 zł. /słownie: cztery tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych 40/100/.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2016 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Trzciannem pok. 21. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły wadium. Osoba która zaproponuje najkorzystniejszą cenę, zostanie nabywcą kosiarki rotacyjnej dwubębnowej tylnej, produkcji SAMASZ Białystok.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 432,14 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Nr 12808500050390028620000030 w BS Mońki O/Trzcianne najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2016 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży kosiarki rotacyjnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone najdalej w dniu 29 kwietnia 2016r.
Jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od odbioru kosiarki rotacyjnej wylicytowanej w przetargu, w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie wyznaczonym przez komisję przetargową tj. do dnia 10 maja 2016r. w Urzędzie Gminy Trzcianne do godz. 15:00, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.
W takim wypadku zostanie ogłoszony ponowny przetarg.
Kosiarkę rotacyjną można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Bliższych informacji udziela Krzysztof Sulima pod numerem telefonu (85) 738 50 56 w. 26 lub 607 574 252.

Wójt Gminy Trzcianne
Marek Krzysztof Szydłowski