Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

Ogłoszenia urzędowe

18 październik 2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Ogłoszenie BZP nr 325490 - 2016 z dnia 2016-10-18 r.

 

Trzcianne: ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY TRZCIANNE W OKRESIE OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

14 wrzesień 2016

Zaproszenie na XVII Sesję Rady Gminy Trzcianne

OSO.0002.3.2016                                  

           

                                                                                    MIESZKAŃCY GMINY TRZCIANNE  

            Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołałem na dzień 20 września 2016 roku na godz. 12.00 XVII Sesję Rady Gminy Trzcianne. Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury
w Trzciannem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Trzcianne na lata 2016 – 2022.
  3. określenia bezpłatnego czasu pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym oraz opłat za świadczenie udzielane przez oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Trzcianne.
  4. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcianne, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawanie nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzcianne.
  6. zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2016 r.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcianne oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, wykonania planów instytucji kultury Gminy Trzcianne za I półrocze 2016 roku.
 7. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesyjnym.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.

W związku z powyższym liczę na Państwa zainteresowanie w/w tematyką i proszę o udział w sesji.

Do pobrania:

Projekty uchwał

31 sierpień 2016

Informacja Wójta Gminy Trzcianne o dzierżawie gruntów rolnych we wsi Zucielec

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty na dzierżawę gruntów rolnych niezabudowanych położonych na terenie wsi Zucielec gm. Trzcianne oznaczonych numerem geodezyjnym 147/13 o powierzchni 6,56 ha.

Na dzierżawę powyższych gruntów rolnych najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Paweł Dębkowski zam. Zucielec 12, 19-104 Trzcianne na kwotę 1 333,00 zł. za 1 hektar z którym zostanie zawarta umowa dzierżawy w/w gruntów na okres 3 lat.

Protokół z otwarcia ofert znajduje się w Urzędzie Gminy Trzcianne.

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski

18 sierpień 2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Trzcianne: Przebudowa ulicy Kościelnej w miejscowości Trzcianne
Numer ogłoszenia BZP: 184087 - 2016; data zamieszczenia: 18.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

05 sierpień 2016

Informacja Wójta Gminy Trzcianne

INFORMACJA

WÓJTA GMINY TRZCIANNE

Wójt Gminy Trzcianne informuje, że planuje się przeznaczyć do dzierżawy
z przeznaczeniem do rolniczego wykorzystania na okres 3 lat nieruchomość rolną niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Trzcianne, wchodzącą w skład mienia komunalnego, położoną na terenie wsi Zucielec gm. Trzcianne oznaczoną numerem geodezyjnym 147/13 posiadającą księgę wieczystą KW Nr LM1G/00019060/9 o powierzchni 6,56 ha stanowiącą grunt orny (opis użytku: R IVa – 1,56 ha, R IVb – 3,37 ha, R V – 1,50 ha, Br RV – 0,13 ha).

Planuje się przeznaczyć do dzierżawy z przeznaczeniem do rolniczego wykorzystania na okres 3 lat nieruchomość rolną niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Trzcianne, wchodzącą w skład mienia komunalnego, położoną na terenie wsi Szorce gm. Trzcianne na działkach oznaczonych numerem geodezyjnym 847 posiadającą księgę wieczystą KW Nr LM1G/00019071/9 i 848 posiadającą księgę wieczystą KW Nr LM1G/00024833/7 o łącznej powierzchni 2,86 ha stanowiącą grunt orny i pastwisko (opis użytku: działka nr 847 R VI – 0,77 ha, działka nr 848 Bp R V – 0,50 ha, Bp R VI – 1,13 ha, Bp Ps – 0,46 ha) i zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert pisemnych na dzierżawę w/w nieruchomości w terminie do dnia 22 sierpnia 2016 r. do godz. 14:00
z podaniem rocznej stawki czynszu dzierżawnego. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 sierpnia 2016r. o godz. 14:15. Na kopercie należy zaznaczyć na dzierżawę której nieruchomości jest składana oferta.

Z osobą która złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa na dzierżawę w/w gruntów.

Niniejsza informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzcianne, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i u sołtysa wsi Zucielec i Szorce.

Bliższych informacji udziela Krzysztof Sulima pod numerem telefonu (85) 738 50 56 w. 26.

Wójt Gminy Trzcianne
Marek Krzysztof Szydłowski