Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Ogłoszenia urzędowe

17 lipiec 2018

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Dotyczy:
Ogłoszenie BZP Nr 566258-N-2018 z dnia 30.05.2018 r.
Postępowania o udzielenie zmówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: „Remont rolniczej drogi dojazdowej Trzcianne - Zucielec”

17 lipiec 2018

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Trzcianne, dn. 16.07.2018 r.

Gmina Trzcianne

ul. Wojska Polskiego 10

19-104 Trzcianne

 

Fn.271.3.2018

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pod nazwą „Dowóz uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności
z terenu Gminy Trzcianne do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mońkach i odwiezienie ich do miejsca zamieszkania, a także zapewnienie opieki podczas przewozu w okresie od 03 września 2018 r. do 28 czerwca 2019 r.”

Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ we wskazanym w Zapytaniu Ofertowym terminie do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

 

Wójt Gminy Trzcianne

 

 

Marek Krzysztof Szydłowski

10 lipiec 2018

Zaproszenie na XXXVII sesję Rady Gminy

   Trzcianne, 9 lipca 2018 roku

OSO.0002.6.2018                                 

           

                                                                                    MIESZKAŃCY GMINY TRZCIANNE  

            Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołałem na dzień 13 lipca 2018 roku na godz. 09.00 XXXVII Sesję Rady Gminy Trzcianne. Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury
w Trzciannem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2018 r.
  2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na realizację zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1841B dr woj. Nr 671 – Krypno Wielkie – Długołęka – Stare Bajki – Wyszowate – Nowa Wieś – Trzcianne – Kulesze – Downary – dr kraj. Nr 65 na odcinku Trzcianne – Nowa Wieś i drogi powiatowej 1842B Trzcianne – Gugny na odcinku w miejscowości Gugny”
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Trzcianne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 6. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesyjnym.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie sesji.

W związku z powyższym liczę na Państwa zainteresowanie w/w tematyką i proszę o udział
w sesji.

                                                                                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                                             Jerzy Wasilewski

10 lipiec 2018

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu przetargu

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne

OSO.271.1.2018

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczego - gaśniczego na potrzeby OSP Trzcianne”

03 lipiec 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018

Gmina Trzcianne zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi nad zadaniem pod nazwą „Dowóz uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z terenu Gminy Trzcianne do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mońkach
i odwiezienie ich do miejsca zamieszkania, a także zapewnienie opieki podczas przewozu, w okresie od 03 września 2018 r. do 28 czerwca 2019 r.”

27 czerwiec 2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Dotyczy: Ogłoszenie BZP Nr 567184-N-2018 z dnia 04.06.2018 r.
Ogłoszenie nr 500148110-N-2018 z dnia 27-06-2018 r.
Gmina Trzcianne: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 626 525,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Trzcianne w 2018 r.