Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Licznik odwiedzin

Liczba odwiedzinLiczba odwiedzin1162
 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Ogłoszenia urzędowe

05 czerwiec 2018

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Dotyczy:
Ogłoszenie BZP nr: 561068-N-2018 z dnia 2018-05-21 r.

Drugiego postępowania o udzielenie zmówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

„Zakup oleju napędowego ON na potrzeby Gminy Trzcianne w 2018 roku”

04 czerwiec 2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie BZP nr 561068-N-2018 z dnia 2018-05-21 r.

Gmina Trzcianne: Zakup oleju napędowego ON na potrzeby Gminy Trzcianne w 2018 roku

 

Trzcianne, 4 czerwca 2018 r.

Wójt Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne 

GKOŚ.271.5.2018  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy:
„Zakup oleju napędowego ON na potrzeby Gminy Trzcianne w 2018 roku”

Zamawiający Gmina Trzcianne ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert.

 1. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

200 000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

2 i 3.

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup oleju napędowego ON na potrzeby Gminy Trzcianne w 2018 roku” w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do godziny 14:00 dnia 04 czerwca 2018 roku nie wpłynęła żadna oferta.

 

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski

04 czerwiec 2018

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Ogłoszenie nr 567340-N-2018 z dnia 2018-06-04 r.

Gmina Trzcianne: Udzielenie kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 1 707 167,00 zł

04 czerwiec 2018

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Ogłoszenie nr 567184-N-2018 z dnia 2018-06-04 r.

Gmina Trzcianne: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 626 525,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Trzcianne w 2018 r.

30 maj 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie BZP nr 566258-N-2018 z dnia 2018-05-30 r.

Gmina Trzcianne: Remont rolniczej drogi dojazdowej Trzcianne - Zucielec
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

25 maj 2018

XXXV Sesja Rady Gminy Trzcianne

   Trzcianne, 22 maja 2018 roku

OSO.0002.4.2018                                 

           

                                                                                    MIESZKAŃCY GMINY TRZCIANNE  

            Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołałem na dzień 29 maja 2018 roku na godz. 10.00 XXXV Sesję Rady Gminy Trzcianne. Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury
w Trzciannem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok
  2. udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
  3. zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2018 r.
  4. ustalenia dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków na terenie Gminy Trzcianne
  5. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Monieckiemu na realizację zadania pn. ”Remont chodników w miejscowości Zucielec, Zubole, Krynica”
 6. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesyjnym.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie sesji.

W związku z powyższym liczę na Państwa zainteresowanie w/w tematyką i proszę o udział
w sesji.

                                                                                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                                             Jerzy Wasilewski