Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Licznik odwiedzin

Liczba odwiedzinLiczba odwiedzin998
 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Ogłoszenia urzędowe

07 marzec 2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Trzcianne, 7 marca 2018 r.

GKOŚ.271.2.2018

WYKONAWCY

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wójt Gminy Trzcianne działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania: „Zakup i dostawa ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym, przyczepy rolniczej i kosiarki bijakowej na potrzeby Gminy Trzcianne”

Za najkorzystniejszą uznana została oferta Nr 1

„CONTRACTUS” Sp. z o.o. ul. Kresowa 58,
16-100 Sokółka

Cena oferty brutto wynosi: 335 698,27 zł.

(słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 27/100)

Okres gwarancji:

- ciągnik rolniczy - 36 miesięcy,

- ładowacz czołowy – 24 miesiące,

- przyczepa rolnicza – 24 miesiące,

- kosiarka bijakowa – 24 miesiące.

Uzasadnienie wyboru:

 1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Cena: 60%

Okres gwarancji: 40%

Wybrana oferta otrzymała najwyższą ilość punktów za oba kryteria oceny ofert.

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ:

Nr oferty (wg kolejności składania)

Nazwa i adres firmy

Kryterium cena i przyznana ilość punktów

Kryterium okres gwarancji i przyznana ilość punktów

Łączna ilość punktów

1.

Contractus Sp. z o. o.

ul. Kresowa 58

16-100 Sokółka

335 698,27 zł.

60 pkt.

36 i 24 mies.

40 pkt.

100,00 pkt.

Informacja o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone art. 92 ust. 1 pkt 2 – brak.

Informacja o Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania art. 92 ust. 1 pkt 3 – brak.

Termin zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą art. 94 ust. 1 pkt 2 - po dniu 16.03.2018 r.

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski

07 marzec 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie BZP nr 527624-N-2018 z dnia 2018-03-07 r.

Gmina Trzcianne: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzcianne
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

06 marzec 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie BZP nr 527244-N-2018 z dnia 2018-03-06 r.

Gmina Trzcianne: Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Trzcianne wraz z zapewnieniem finansowania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

02 marzec 2018

Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Gminy Trzcianne

   Trzcianne, 2 marca 2018 roku

OSO.0002.2.2018                                 

           

                                                                                    MIESZKAŃCY GMINY TRZCIANNE  

            Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołałem na dzień 9 marca 2018 roku na godz. 10.00 XXXIII Sesję Rady Gminy Trzcianne. Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzciannem.

26 luty 2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Trzcianne, 26 lutego 2018 r.

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne

GKOŚ.271.3.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy:

Zakup i dostawa używanej samojezdnej równiarki drogowej na potrzeby Gminy Trzcianne

Zamawiający Gmina Trzcianne ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert.

 1. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:
  300 000,00 zł. (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).
 2. W terminie wyznaczonym na składanie ofert złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

ZAKOTRADE Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Wasznika 5

78-550 Czaplinek

350 550,00 zł.

Zgodnie z SIWZ

Równiarka używana samojezdna – 52 mth

Zgodnie z SIWZ

Wójt
Marek Krzysztof Szydłowski

23 luty 2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Trzcianne, 23 lutego 2018 r.

Gmina Trzcianne

ul. Wojska Polskiego 10

19-104 Trzcianne

GKOŚ.271.2.2018

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy:

Zakup i dostawa ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym, przyczepy rolniczej i kosiarki bijakowej na potrzeby Gminy Trzcianne

Zamawiający Gmina Trzcianne ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert.

 1. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:
  349 680,00 zł. (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100).
 2. W terminie wyznaczonym na składanie ofert złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Contractus
Sp. z o.o.
ul. Kresowa 58,
16-100 Sokółka

335 698,27 zł

Zgodnie z SIWZ

Ciągnik rolniczy – 36 mies.
Ładowacz czołowy–24 mies.
Przyczepa rolnicza – 24 mies.
Kosiarka bijakowa – 24 mies.

Zgodnie z SIWZ

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski