Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Ogłoszenia urzędowe

17 marzec 2017

Informacja Wójta Gminy Trzcianne

Wójt Gminy Trzcianne informuje, że planuje się przeznaczyć do sprzedaży kosiarkę rotacyjną dwubębnową tylną, produkcji SAMASZ Białystok, rok produkcji 2004, stanowiącą własność Gminy Trzcianne, stan techniczny kosiarki bardzo dobry i zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert pisemnych w terminie do 03 kwietnia 2017r. do godz. 10.30 na kupno kosiarki rotacyjnej dwubębnowej tylnej, produkcji SAMASZ Białystok.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03 kwietnia 2017r. o godz. 10.45 w siedzibie Urzędu Gminy w Trzciannem pok. 21. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Kosiarkę rotacyjną można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Bliższych informacji udziela Krzysztof Sulima pod numerem telefonu (85) 738 50 56 w. 26 lub 607 574 252.

Wójt Gminy Trzcianne
Marek Krzysztof Szydłowski

 

 

14 marzec 2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Trzcianne, 13 marca 2017r.

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne

GKOŚ.271.1.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy:

„Przebudowa dróg gminnych: we wsi Szorce i Trzcianne – Wyszowate”

1. Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

- Część 1 – 1 260 276,00 zł.

- Część 2 – 2 362 657,00 zł.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 zamawiający może zwiększyć kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

2.

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz ul. Ciołkowskiego 24

15-545 Białystok

Część 1 – 1 333 115,33 zł.

Część 2 – 2 965 877,70 zł.

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

2.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

Część 1 – 1 681 734,19 zł.

Część 2 – 3 677 448,70 zł.

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

3.

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe

„UNIDROG” Sp. z o.o.

ul. Robotnicza 4

19-203 Grajewo

Część 1 – 1 256 115,21 zł.

Część 2 –

2 460 057,93 zł.

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

3. Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg. załącznika Nr 7 do SIWZ.

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski

21 luty 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie bzp nr 29311 - 2017 z dnia 2017-02-21 r.
Trzcianne: Przebudowa dróg gminnych: we wsi Szorce i Trzcianne - Wyszowate
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
24 styczeń 2017

Zaproszenie na XXII Sesję Rady Gminy Trzcianne

OSO.0002.1.2017

MIESZKAŃCY GMINY TRZCIANNE  

Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołałem na dzień 30 stycznia 2017 roku na godz. 10.00 XXII Sesję Rady Gminy Trzcianne. Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzciannem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji XX i XXI.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2017 r.
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznym przedszkolom, niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Trzcianne przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania.
  3. ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2017 r.
  4. określenia kryteriów naboru do oddziału przedszkolnego i szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Trzcianne.
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia bezpłatnego czasu pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym oraz opłat za świadczenie udzielane przez oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Trzcianne.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej Rady Gminy Trzcianne w 2016 roku.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzcianne w 2016 roku.
 8. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesyjnym.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie sesji.

W związku z powyższym liczę na Państwa zainteresowanie w/w tematyką i proszę o udział w sesji.

Do pobrania:

Projekty uchwał

14 grudzień 2016

Informacja Wójta Gminy Trzcianne o dzierżawie gruntów rolnych we wsi Szorce

Trzcianne, 14 grudnia 2016r.

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty na dzierżawę gruntów rolnych niezabudowanych położonych na terenie wsi Szorce gm. Trzcianne oznaczonych numerami geodezyjnymi 848 o powierzchni 2,09 ha i 847 o powierzchni 0,77 ha.

Na dzierżawę powyższych gruntów rolnych najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Andrzej Bujnarowski zam. Szorce 55, 19-104 Trzcianne na kwotę 1 320,00 zł. za 1 hektar działki nr 848 i 1035,00 zł. za 1 hektar gruntów działki nr 847, z którym zostanie zawarta umowa dzierżawy w/w gruntów na okres 3 lat.

Protokół z otwarcia ofert znajduje się w Urzędzie Gminy Trzcianne.

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski