Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

Ogłoszenia urzędowe

24 marzec 2016

Ogłoszenie Wójta Gminy Trzcianne

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Trzcianne

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne w dniach od 24 marca 2016 r. do 14 kwietnia 2016 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Trzcianne, położonej na terenie wsi Niewiarowo gm. Trzcianne, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 94 o powierzchni 0,26 ha.

 

Wójt Gminy Trzcianne

 

Marek Krzysztof Szydłowski

15 marzec 2016

Zaproszenie na XIV Sesję Rady Gminy Trzcianne

Trzcianne, 10 marca 2016 roku

Or.0002.2.2016

                                  

           

                                                                                              MIESZKAŃCY GMINY TRZCIANNE

                                                        

            Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołałem na dzień 16 marca 2016 roku na godz. 10.00 XIV Sesję Rady Gminy Trzcianne. Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzciannem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Mońkach dotycząca przemocy w rodzinie.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzcianne w 2015 roku.
  2. zmiany w Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem.
  3. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem.
  4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Trzcianne a Powiatem Monieckim przy współpracy w zakresie budowy dróg lokalnych w gminach powiatu monieckiego.
  5. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Monieckiemu na realizację zadania pn. „Remont chodników w miejscowości Zucielec”.
  6. ustalenia wysokości diety dla radnych Rady Gminy Trzcianne.
  7. uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Trzcianne na lata 2016-2022.
 7. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesyjnym.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.

W związku z powyższym liczę na Państwa zainteresowanie w/w tematyką i proszę o udział w sesji.

Do pobrania:
Projekty uchwał

04 marzec 2016

Konsultacje dotyczące Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Trzcianne na lata 2016-2022

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z projektem Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Trzcianne na lata 2016-2022. <pobierz plik>

Uwagi prosimy kierować na załączonym formularzu uwag <pobierz plik> na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 14.03.2016r.

23 luty 2016

Informacja

INFORMACJA

Wójta Gminy Trzcianne

W związku z zapytaniem cenowym Wójta Gminy Trzcianne z dnia 01 lutego 2016r. Nr RDG.271.1.2016 na zakup używanej koparko – ładowarki, do dnia 16 lutego 2016r. do godz. 11:00 wpłynęły 2 oferty pocztą elektroniczną:

Oferta Nr 1

Marcin Hibl

Doradca Handlowy

Interhandler Sp. z o.o.

Maszyny Budowlane

ul. Porosły 86

16-070 Białystok

z ceną netto – 125 000,00 PLN za koparko-ładowarkę marki JCB 3CX Turbo, rok produkcji 2006,

Ofert Nr 2

C.Systems

Sławomir Kobiela

Marcinowice 41A

66-600 Krosno Odrzańskie

z ceną netto – 124 980,00 PLN za koparko-ładowarkę Komatsu WB 93 S-5, rok produkcji 2006.

Podane w ofertach maszyny nie spełniają wymagań i oczekiwań Zamawiającego, przedstawionych w zapytaniu o cenę – zaproszeniu do złożenia ofert. W związku z czym odstąpiono od zakupu koparko-ładowarki.

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski

18 styczeń 2016

Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy Trzcianne

Or.0002.1.2016

MIESZKAŃCY GMINY TRZCIANNE

Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołałem na dzień 22 stycznia 2015 roku na godz. 10.00 XIII Sesję Rady Gminy Trzcianne. Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzciannem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2021;
  2. zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2016 rok;
  3. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści Uchwały Nr XII/77/15 Rady Gminy Trzcianne z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
  4. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2016 r.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzcianne w 2015 roku;
  6. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej Rady Gminy Trzcianne w 2015 roku;
 6. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesyjnym.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie sesji.

W związku z powyższym liczę na Państwa zainteresowanie w/w tematyką i proszę o udział w sesji.

Do pobrania:
Projekty uchwał