Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Licznik odwiedzin

Liczba odwiedzinLiczba odwiedzin994
 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Ogłoszenia urzędowe

16 luty 2018

Odpowiedź na zapytania przetargowe

Gmina Trzcianne: "Zakup i dostawa używanej samojezdnej równiarki drogowej na potrzeby Gminy Trzcianne" Numer ogloszenia BZP: 518283-N-2018 z dnia 14.02.2018 r.

 

14 luty 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie BZP nr 518283-N-2018 z dnia 2018-02-14 r.

Gmina Trzcianne: Zakup i dostawa używanej samojezdnej równiarki drogowej na potrzeby Gminy Trzcianne
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

14 luty 2018

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu przetargu

Trzcianne, dnia 2018-02-14

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne

GKOŚ.271.45.2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „ Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Trzcianne wraz z zapewnieniem finansowania”

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu przetargu

Zamawiający – Gmina Trzcianne, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania (ogłoszenie w BZP z dnia 29.12.2017 r. nr ogłoszenia 636609-N-2017) o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Trzcianne wraz z zapewnieniem finansowania”

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

W dniu 19 stycznia 2018 r. Zamawiający dokonał otwarcia ofert w postępowaniu wskazanym wyżej. Oferta najkorzystniejsza, przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na podstawie wskazanego wyżej art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę, której cena wynosi 1595248,50 zł brutto, natomiast Zamawiający na sfinansowanie zadania zamierza przeznaczyć kwotę 858438 zł brutto.

W związku z powyższym wartość oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia.

WÓJT

Marek Krzysztof Szydłowski

13 luty 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie BZP nr 517630-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Gmina Trzcianne: Zakup i dostawa ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym, przyczepy rolniczej i kosiarki bijakowej na potrzeby Gminy Trzcianne
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

05 luty 2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

logo-leader-prow-2014-20

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ogłoszenie BZP nr 500026570-N-2018 z dnia 05-02-2018 r.

Gmina Trzcianne: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brzezinach gm. Trzcianne.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

25 styczeń 2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Trzcianne, 25 stycznia 2018 r.

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. (85)738 50 56, fax (85) 738 50 56
REGON: 450669795, NIP: 5461321354
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.trzcianne.pl

GKOŚ.271.45.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy:

„ Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Trzcianne wraz z zapewnieniem finansowania”

Zamawiający Gmina Trzcianne ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert.

  1. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

858 438,00 zł. (słownie: osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 00/100).

  1. W terminie wyznaczonym na składanie ofert złożono następującą ofertę:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Redukcja zużycia energii

Warunki płatności

1.

INST-EL J.A. Chancewicz sp. j. 16-100 Sokółka, ul. Kryńska 57A

1 595 248,50 zł.

Zgodnie z SIWZ

91 miesięcy

78 %

Zgodnie z SIWZ