Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

Ogłoszenia urzędowe

30 listopad 2015

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TRZCIANNE

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY TRZCIANNE

O WPROWADZENIU TARYF OKREŚLAJĄCYCH STAWKI OPŁAT
ZA ZBIOROWEZAOPATRZENIE W WODĘ
I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓWW GMINIE TRZCIANNE

Działając na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139) ogłaszam, że

od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

na obszarze Gminy Trzcianne będą obowiązywać:

1) Opłaty za 1 m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków w wysokości:

L.p.

Grupa odbiorców

Jednostka miary

CENY NETTO/STAWKI w zł (bez podatku Vat)

CENY BRUTTO/STAWKI w zł) łącznie
z podatkiem Vat

1.

Wszyscy odbiorcy

1 m3 dostarczonej wody

3,00 zł

3,24 zł

2.

Wszyscy odbiorcy

1 m3 odprowadzonych ścieków

3,89 zł

4,20 zł

2) Opłata abonamentowej w wysokości:

Grupa odbiorców

Jednostka miary

CENY NETTO/STAWKI w zł (bez podatku Vat)

CENY BRUTTO/STAWKI
w zł) łącznie
z podatkiem Vat

Wszyscy odbiorcy – dostarczona woda

zł/miesiąc

5,00 zł

5,40 zł

Wszyscy odbiorcy – odprowadzone ścieki

zł/miesiąc

5,00 zł

5,40 zł

3) Stawkę za odbiór sieci, przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego w wysokości 106,98 zł (z VAT 131,59 zł).

Nowe stawki opłat za wodę i ścieki zostały przyjęte uchwałą Nr XI/64/15 Rady Gminy Trzcianne z dnia 24 listopada 2015 roku.

Wójt Gminy Trzcianne

Marek Krzysztof Szydłowski

27 listopad 2015

Ogłoszenie o zbyciu nieruchomości

Wójt Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzcianne położonej w obrębie wsi Brzeziny

25 listopad 2015

Ogłoszenie Wójta Gminy Trzcianne

Wójt Gminy Trzcianne

ogłasza

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne w dniach od 25 listopada 2015 r. do 16 grudnia 2015 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Trzcianne, położonej na terenie wsi Szorce gm. Trzcianne, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 507 o powierzchni 3,32 ha.

20 listopad 2015

Zaproszenie na XI Sesję Rady Gminy Trzcianne

MIESZKAŃCY GMINY TRZCIANNE

                                                        

            Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołałem na dzień 24 listopada 2015 roku na godz. 10.00 XI Sesję Rady Gminy Trzcianne. Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzciannem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przystąpienia Gminy Trzcianne do stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański”;
  2. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
  3. ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
  4. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
  5. wzoru deklaracjiwysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  6. w sprawie terminu, częstotliwościtrybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  7. w sprawie szczegółowego sposobuzakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  8. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
  9. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
  10. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  11. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
 6. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
 7. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesyjnym.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.

W związku z powyższym liczę na Państwa zainteresowanie w/w tematyką i proszę o udział w sesji.

Do pobrania:
Projekty uchwał

16 listopad 2015

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Dotyczy: Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Trzcianne w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016
Numer ogłoszenia BZP: 166145 - 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015