Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

Ogłoszenia urzędowe

20 lipiec 2016

Informacja Wójta Gminy Trzcianne

Informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, pokój Nr 3 w godzinach pracy Urzędu od 7:30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do piątku, zostały wyłożone do publicznego wglądu na okres 30 dni od 19 lipca 2016 r. do 19 sierpnia 2016 r. projekty uproszczonych planów urządzenia lasów położonych na terenie wsi: Brzeziny, Budy, Chojnowo, Giełczyn, Gugny, Krynice, Laskowiec, Mroczki, Szorce, Trzcianne, Wilamówka, Wyszowate, Zajki, Zubole, Gugny Dział Krzeczkowo, Gugny Dział Dobarz, Gugny Dział Zastocze, Nowa Wieś – Bagno Ławki, Gugny Dział Krypno Kościelne.
W tych dniach właściciele lasów położonych w obrębie w/w wsi mogą zgłaszać zastrzeżenia i wnioski dotyczące w/w projektów.
Jednocześnie informuję, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.


Wójt
Marek Krzysztof Szydłowski

14 lipiec 2016

Ogłoszenie Wójta Gminy Trzcianne

Trzcianne, 14 lipca 2016r.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Trzcianne

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Trzciannem, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne w dniach od 14 lipca 2016 r. do 04 sierpnia 2016 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Trzcianne, położonej na terenie wsi Zucielec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 147/13 o pow. 6,56 ha i położonej na terenie wsi Szorce, oznaczonej jako działki Nr 847 o pow. 0,77 ha i Nr 848 o pow. 2,09 ha.

13 lipiec 2016

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Trzcianne: Przebudowa ulicy Kościelnej w miejscowości Trzcianne
Numer ogłoszenia BZP: 133507 - 2016; data zamieszczenia: 13.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

06 lipiec 2016

Ogłoszenie Wójta Gminy Trzcianne

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcianne położonych w obrębie wsi Zajki i w obrębie wsi Stare Bajki

22 czerwiec 2016

Zaproszenie na XVI Sesję Rady Gminy Trzcianne

Trzcianne, 22 czerwca 2016 roku

OSO.0002.2.2016                                  

           

                                                                                    MIESZKAŃCY GMINY TRZCIANNE  

            Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołałem na dzień 29 czerwca 2016 roku na godz. 11.00 XVI Sesję Rady Gminy Trzcianne. Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury
w Trzciannem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.
  2. udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
  3. zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2016 r.
  4. Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2016-2021.
 6. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesyjnym.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie sesji.

W związku z powyższym liczę na Państwa zainteresowanie w/w tematyką i proszę o udział w sesji.

Do pobrania:

Projekty uchwał

10 czerwiec 2016

Ogłoszenie Wójta Gminy Trzcianne

Trzcianne, 09 czerwca 2016r.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Trzcianne

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne w dniach od 09 czerwca 2016 r. do 30 lipca 2016 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Trzcianne, położonych na terenie wsi Stare Bajki gm. Trzcianne, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 157 o powierzchni 0,44 ha i Nr 207 o powierzchni 0,11 ha i na terenie wsi Zajki gm. Trzcianne, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 395/2 o powierzchni 0,23 ha.