Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Ogłoszenia urzędowe

15 styczeń 2019

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Trzcianne, 15 stycznia 2019 r.

Gmina Trzcianne

ul. Wojska Polskiego 10

19-104 Trzcianne

GKOŚ.271.1.2019

WYKONAWCY

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zmówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

„Zakup oleju napędowego ON na potrzeby Gminy Trzcianne w 2019 i 2020 roku”

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu przetargu

Zamawiający – Gmina Trzcianne, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zmówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 500102-N-2019 z dnia 02.01.2019 r.) o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie dostawy pn.: „Zakup oleju napędowego ON na potrzeby Gminy Trzcianne w 2019 i 2020 roku”.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do godziny 13:00 dnia 11 stycznia 2019 roku nie wpłynęła żadna oferta.

Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski

14 styczeń 2019

Informacja z otwarcia ofert

Trzcianne, 14 stycznia 2019 r.

Wójt Gminy Trzcianne

ul. Wojska Polskiego 10

19-104 Trzcianne

 

GKOŚ.271.1.2019

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy:

„Zakup oleju napędowego ON na potrzeby Gminy Trzcianne w 2019 i 2020 roku”

 

Zamawiający Gmina Trzcianne ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert.

 

1.      Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

 

550 000,00 zł. (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

2 i 3.

 

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup oleju napędowego ON na potrzeby Gminy Trzcianne w 2019 i 2020 roku” w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do godziny 13:00 dnia 11 stycznia 2019 roku nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski

Informacja z otwarcia ofert

04 styczeń 2019

Informacja z otwarcia ofert Instalacje OZE w Gminie Trzcianne

funduszeeuropejskieodksulima

Trzcianne, 4 stycznia 2019 r.

Gmina Trzcianne

ul. Wojska Polskiego 10

19-104 Trzcianne

 

GKOŚ.271.7.2018

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy:

Instalacje OZE w Gminie Trzcianne

 

Zamawiający Gmina Trzcianne ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert.

 

  1. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

   1 684 425,00 zł. (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych 00/100).

 

  1. W terminie wyznaczonym na składanie ofert złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

JSB CONSTRUCTION PPHU Jolanta Sekuła

ul. Potokowa 12A/1

80-297 Banino

2 281 095,13 zł

Zgodnie z SIWZ

120 miesięcy

30 dni od dnia złożenia faktury do Zamawiającego

2.

Ekologika Sp. z o.o. ul. Polna 6

21-560 Rzeczyca

2 514 647,23 zł.

Zgodnie z SIWZ

120 miesięcy

30 dni od dnia złożenia faktury do Zamawiającego

3.

SANITO Sp. z o.o. ul. Puławska 476

02-884 Warszawa

1 899 348,03 zł.

Zgodnie z SIWZ

120 miesięcy

30 dni od dnia złożenia faktury do Zamawiającego

4.

Columbus Energy S.A.

ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13

31-234 Kraków

2 265 445,26 .

Zgodnie z SIWZ

120 miesięcy

30 dni od dnia złożenia faktury do Zamawiającego

5.

SUNGRANT Sp. z o.o.

ul. Ciesielska 2/23

15-542 Białystok

1 799 388,00 zł.

Zgodnie z SIWZ

120 miesięcy

30 dni od dnia złożenia faktury do Zamawiającego

6.

FALCON ENERGY Sp. z o.o.

ul. Choroszczańska 31/32

15-732 Białystok

1 897 915,44 zł.

Zgodnie z SIWZ

120 miesięcy

30 dni od dnia złożenia faktury do Zamawiającego

7.

RZOŃCA Sp. z o.o.

ul. Żabia 2a

18-400 Łomża

2 057 313,00 zł.

Zgodnie z SIWZ

120 miesięcy

30 dni od dnia złożenia faktury do Zamawiającego

8.

HANDAN Instalacje Sanitarne

Sidoruk i Sidoruk Sp.j.

Stanisławowo 14

15-604 Białystok

1 887 059,78 zł.

Zgodnie z SIWZ

120 miesięcy

30 dni od dnia złożenia faktury do Zamawiającego

9.

DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski

ul. Polna 1E/6

82-500 Kwidzyn

1 887 256,50 zł.

Zgodnie z SIWZ

84 miesiące

30 dni od dnia złożenia faktury do Zamawiającego

10.

ASH Remigiusz Skowroński

ul. Słowackiego 20A

07-417 Ostrołęka

Biuro:

ul. Głowackiego 27

07-410 Ostrołęka

1 913 100,00 zł.

Zgodnie z SIWZ

120 miesięcy

30 dni od dnia złożenia faktury do Zamawiającego

11.

IRON GREEN Sp. z o.o.

Zubole 21

19-104 Trzcianne

1 684 584,57 zł.

Zgodnie z SIWZ

120 miesięcy

30 dni od dnia złożenia faktury do Zamawiającego

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski