Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Trzcianne, 28 marca 2018 r.

Gmina Trzcianne
ul. Wojska polskiego 10
19-104 Trzcianne

GKOŚ.271.1.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy:

„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzcianne”

Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

Część 1 – Etap I: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzcianne,

Część 2 – Etap II: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego,

Część 3 – Etap II: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne.

Zamawiający Gmina Trzcianne ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert.

 

1. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Część 1 Etap I Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzcianne - 39 360,00 zł. (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100),

Część 2 Etap II Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego – 442 758,00 zł. (słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100),

Część 3 Etap II Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne – 717 221,91 zł. (słownie: siedemset siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 91/100.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający może zwiększyć kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

2. W terminie wyznaczonym na składanie ofert złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Firma „BARTOSZ” Sp.j. Bujwicki, Sobiech

ul. Sejneńska 7

15-399 Białystok

Część 2 Etap II -

547 842,00 zł.

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

2.

Wodociągi Wiejskie Sp. z. o.o. w Łomży

ul. Akademicka 18

18-402 Łomża

Część 3 Etap II –

1 030 318,79 zł.

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

3.

Konsorcjum Firm

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne

„KERAM”

Marek Cwalina

ul. Sadowa 40

19-200 Grajewo – Lider Konsorcjum

PHU „JA-MAR”

Jacek Przestrzelski

ul. Wesoła 87

18-400 Łomża – Partner Konsorcjum

Część 2 Etap II – 489 084,51 zł.

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

4.

REMEX Sp. z o.o.

ul. Bitwy Białostockiej 6/1

15-103 Białystok

Część 1 Etap I – 132 840,00 zł.

Część 2 Etap II – 734 310,00 zł.

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

5.

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe PREZOT Sp. z o.o.

ul. Waryńskiego 31 lok. U1

15-460 Białystok

Część 1 Etap I –

43 050,00 zł

Część 2 Etap II – 736 770,00 zł.

Część 3 Etap II – 798 270,00 zł.

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

36 miesięcy

60 miesięcy

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

6.

Przedsiębiorstwo Robót Inwestycyjnych

Budokan II

Wawrzyniec Stypułkowski

Oś. Południe 33/14

19-200 Grajewo

Część 1 Etap I – 36 469,50 zł.

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

7.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o.o.

ul. Noniewicza 85 C lok. 18, 16-400 Suwałki

Część 3 Etap II – 843 919,74 zł.

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

 

Wójt
Marek Krzysztof Szydłowski