Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

                                                                         Trzcianne, 13 kwietnia 2018 r.

Gmina Trzcianne

ul. Wojska polskiego 10
19-104 Trzcianne 

GKOŚ.271.1.2018

Wykonawcy

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wójt Gminy Trzcianne działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzcianne”

Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

Część 1 – Etap I: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzcianne,

Część 2 – Etap II: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego,

Część 3 – Etap II: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne.

Część Nr 1 – Etap I

Za najkorzystniejszą w Części 1 – Etap I uznana została oferta Nr 6

Przedsiębiorstwa Robót Inwestycyjnych BUDOKAN II Wawrzyniec Stypułkowski Oś. Południe 33/14, 19-200 Grajewo

Cena oferty brutto wynosi: 36 469,50 zł. zł.

(słownie: trzydzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 50/100)

Okres gwarancji – 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

 1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Cena: 60%

Okres gwarancji: 40%

Wybrana oferta otrzymała najwyższą ilość punktów za oba kryteria oceny ofert.

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ:

 

Część Nr 1 – Etap I:

Nr oferty (wg kolejności składania)

Nazwa i adres firmy

Kryterium cena i przyznana ilość punktów

Kryterium okres gwarancji i przyznana ilość punktów

Łączna ilość punktów

Oferta nr 4

REMEX Sp. z o.o.

ul. Bitwy Białostockiej 6/1

15-103 Białystok

132 840,00 zł.

16,47 pkt

60 miesięcy

40 pkt

56,47 pkt

Oferta nr 5

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe PREZOT Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 31 lok. U1 15-460 Białystok

43 050,00 zł.

50,83 pkt

36 miesięcy

24 pkt

74,83 pkt

Oferta nr 6

Przedsiębiorstwo Robót Inwestycyjnych BUDOKAN II Wawrzyniec Stypułkowski, Oś. Południe 33/14, 19-200 Grajewo

36 469,50 zł.

60 pkt

60 miesięcy

40 pkt

100 pkt

Część Nr 2 – Etap II

Za najkorzystniejszą w Części 2 – Etap II uznana została oferta Nr 3

Konsorcjum Firm Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „KERAM” Marek Cwalina, ul. Sadowa 40, 19-200 Grajewo – Lider Konsorcjum, PHU „JA-MAR” Jacek Przestrzelski, ul. Wesoła 87, 18-400 Łomża – Partner Konsorcjum  

Cena oferty brutto wynosi: 489 084,51 zł.

(słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt cztery złotych 51/100)

Okres gwarancji – 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

 1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Cena: 60%

Okres gwarancji: 40%

Wybrana oferta otrzymała najwyższą ilość punktów za oba kryteria oceny ofert.

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ:

 

Część Nr 2 – Etap II:

Nr oferty (wg kolejności składania)

Nazwa i adres firmy

Kryterium cena i przyznana ilość punktów

Kryterium okres gwarancji i przyznana ilość punktów

Łączna ilość punktów

Oferta nr 1

Firma Bartosz Sp. j. Bujwicki, Sobiech

ul. Sejneńska 7

15-399 Białystok

547 842,00 zł.

53,56 pkt

60 miesięcy

40 pkt

93,56 pkt

Oferta Nr 3

Konsorcjum Firm Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „KERAM” Marek Cwalina, ul. Sadowa 40, 19-200 Grajewo – Lider Konsorcjum, PHU „JA-MAR” Jacek Przestrzelski, ul. Wesoła 87, 18-400 Łomża – Partner Konsorcjum

489 084,51 zł.

60 pkt

60 miesięcy

40 pkt

100 pkt

Oferta nr 4

REMEX Sp. z o.o.

ul. Bitwy Białostockiej 6/1

15-103 Białystok

734 310,00 zł.

39,96 pkt

60 miesięcy

40 pkt

79,96 pkt

Oferta nr 5

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe PREZOT Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 31 lok. U1 15-460 Białystok

736 770,00 zł.

39,83 pkt

60 miesięcy

40 pkt

79,83 pkt

 

Część Nr 3 – Etap II

Za najkorzystniejszą w Części 3 – Etap II uznana została oferta Nr 5

Przedsiębiorstwa Wdrożeniowego PREZOT Sp. o.o. ul. Waryńskiego 31 lok. U1, 15-460 Białystok

Cena oferty brutto wynosi: 798 270,00 zł. zł.

(słownie: siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100)

Okres gwarancji – 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

 1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Cena: 60%

Okres gwarancji: 40%

Wybrana oferta otrzymała najwyższą ilość punktów za oba kryteria oceny ofert.

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ:

 

Część Nr 3 – Etap II:

Nr oferty (wg kolejności składania)

Nazwa i adres firmy

Kryterium cena i przyznana ilość punktów

Kryterium okres gwarancji i przyznana ilość punktów

Łączna ilość punktów

Oferta nr 2

Wodociągi Wiejskie Sp. z o.o. w Łomży, ul. Akademicka 18, 18-402 Łomża

1 030 318,79 zł.

46,49 pkt

60 miesięcy

40 pkt

86,49 pkt

Oferta nr 5

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe PREZOT Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 31 lok. U1 15-460 Białystok

798 270,00 zł.

60 pkt

60 miesięcy

40 pkt

100 pkt

Oferta nr 7

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o.o. ul. Noniewicza 85C lok. 18, 16-400 Suwałki

843 919,74 zł.

56,75 pkt

60 miesięcy

40 pkt

96,75 pkt

Informacja o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone art. 92 ust. 1 pkt 2 – brak.

Informacja o Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania art. 92 ust. 1 pkt 3 – brak.

Termin zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą art. 94 ust. 1 pkt 2 - po dniu 23.04.2018 r.

Wójt 

Marek Krzysztof Szydłowski