Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Licznik odwiedzin

Liczba odwiedzinLiczba odwiedzin811
 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Trzcianne, dnia 19.06.2018 r.

 

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne

 

Fn.271.1.2018

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie BZP z dnia 4 czerwca 2018 r., numer ogłoszenia 567184-N – 2018 oraz 567340-N-2018) na wykonanie usług pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 626 525,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Trzcianne w 2018 r.

 

WYKONAWCY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Trzcianne działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy na: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 626 525,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Trzcianne w 2018r.

W prowadzonym postępowaniu w terminie zgodnym z SIWZ złożono 2 oferty.

Wybrana została oferta Nr 1:

Bank Spółdzielczy w Mońkach, ul. Wyzwolenia 13, 19-100 Mońki

Oferowana cena: 253 575,29 zł

(słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 29/100)

Uzasadnienie wyboru: oferta nie podlega odrzuceniu i otrzymała największą ilość punktów w oparciu o kryterium ceny ustalone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie oceny złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Liczba przyznanych punktów w kategorii cena

1

Bank Spółdzielczy w Mońkach, ul. Wyzwolenia 13, 19-100 Mońki

100,00

2

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., II Regionalne Centrum Korporacyjne ul. 1000-lecia P.P. 6, 15-111 Białystok

93,34

Wykonawców wykluczonych z postępowania: 0

Odrzuconych ofert: 0.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI Środki ochrony prawnej.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski