Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Odpowiedź na zapytanie przetargowe "Instalacje OZE w Gminie Trzcianne"

Trzcianne, 3 grudnia 2018 r.

Gmina Trzcianne

ul. Wojska Polskiego 10

19-104 Trzcianne

tel. (85)738 50 56, fax (85) 738 50 56

REGON: 450669795, NIP: 5461321354

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.trzcianne.pl

WYKONAWCY

 

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: GKOŚ.271.7.2018

Odpowiedź na zapytanie przetargowe

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie Dz. Urz. UE z dnia 21 i 22 listopada 2018 r., nr ogłoszenia 2018/S 224-5136676 i 2018/S 225-515871) na wykonanie zadania pn. „Instalacje OZE
w Gminie Trzcianne”

W dniu 29 listopada 2018 r. wpłynęło do Zamawiającego następujące zapytanie
w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Pytania do Postępowania

  1. Zamawiający ustalił termin realizacji zamówienia na dzień 19.04.2019 r. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 03.01.2019 r. termin związania ofertą upłynie dnia 05.03.2019 r., niemożliwe staje się wyprodukowanie, dostarczenie
    i zamontowanie tek dużej liczby instalacji. Mając na uwadze nadchodzącą zimę
    i trudne warunki atmosferyczne mogą wystąpić postoje i opóźnienia w wykonaniu prac. Chcielibyśmy zaznaczyć, że aktualnie prowadzonych jest jednocześnie kilkadziesiąt postępowań których zakres prac jest tożsamy z zakresem zamówienia prowadzonym przez Gminę Trzcianne. Ze względu na krótkie terminy realizacji w tych zakresach firmy wykonawcze nie składają ofert. Postępowania nie są rozstrzygane. Ze względu na natłok prac brakuje firm wykonawczych
    i podwykonawczych we wszystkich branżach. Trudności z terminową realizacją zamówień wynikają również w dużej mierze z braków magazynowych u producentów materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania instalacji.

Chcielibyśmy również podkreślić, że tak ukształtowany zakres terminów realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego w stosunku do obowiązków Wykonawcy
z istoty swej wprowadza brak symetrii we wzajemnych prawach i obowiązkach stron, co jest istotne z punktu widzenia zasad współżycia społecznego i zasad swobody umów, wynikającej z art. 353 1 Kc., która stanowi, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie, ani zasadom współżycia społecznego.

Tym samym w żądanie od Wykonawcy wykonania określonej części zobowiązania pozostające w rażącej dysproporcji czasowej w stosunku do pozostałej części zobowiązania, stanowiącej o jego kompletności, w warunkach niemożliwych do wykonania, pozostaje w sprzeczności z możliwością nałożenia na Wnioskodawcę kary umownej za niedotrzymanie (opóźnienie), niemożliwych do dotrzymania terminów wykonania zobowiązania, a także pozostaje w sprzeczności z oceną tego zobowiązania pod kątem przesłanek z art. 58 § 2 Kc.

W związku z powyższym wnioskujemy o ustalenie realnego terminu wykonania zamówienia do dnia 31.07.2019 r.

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

Termin realizacji powyższego zamówienia do dnia 19.04.2019 r. został ustalony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski