Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Odpowiedź na zapytanie przetargowe "Instalacje OZE w Gminie Trzcianne"

Trzcianne, 4 grudnia 2018 r.

Gmina Trzcianne

ul. Wojska Polskiego 10

19-104 Trzcianne

tel. (85)738 50 56, fax (85) 738 50 56

REGON: 450669795, NIP: 5461321354

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.trzcianne.pl

WYKONAWCY

 

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: GKOŚ.271.7.2018

Odpowiedź na zapytanie przetargowe

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie Dz. Urz. UE z dnia 21 i 22 listopada 2018 r., nr ogłoszenia 2018/S 224-5136676 i 2018/S 225-515871) na wykonanie zadania pn. „Instalacje OZE
w Gminie Trzcianne”

W dniu 30 listopada 2018 r. wpłynęło do Zamawiającego następujące zapytanie
w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Pytanie do Postępowania

Pytanie nr 1

Zgodnie z treścią dokumentacji przetargowej jak niżej:

Instalację miedzianą lub ze stali nierdzewnej – rury instalacyjne o odpowiednich średnicach (uzależnionych od ilości zainstalowanych kolektorów), w ilościach gwarantujących należyty montaż wszystkich rurociągów, występujących w danym systemie solarnym. Izolację techniczną rur - przeznaczona do izolacji rurociągu przebiegającego na zewnątrz (alternatywnie także wewnątrz) budynku, łączącego kolektory słoneczne z układem pompowo-sterowniczym oraz rur łączących podgrzewacze. Powinna być wykonana z elastycznego materiału o wysokim współczynniku oporu przeciw dyfuzji pary wodnej oraz niskiej przewodności cieplnej. Oparta na bazie kauczuku syntetycznego, powinna być odporna na temperaturę max. czynnika przy pracy ciągłej. Otuliny należy dostarczyć w grubościach oraz w ilościach gwarantujących należytą izolacje wszystkich rurociągów, występujących w danym systemie solarnym. Należy zastosować orurowanie ze stali nierdzewnej AISI 316L o średnicy zależnej od ilości kolektorów w instalacji, izolowane otuliną z kauczuku syntetycznego
o grubości min. 13 mm, odporności na promieniowanie UV i odporności temperaturowej ciągłej min. +150˚C, zabezpieczoną przed uszkodzeniami mechanicznymi co najmniej trwałą osłoną z folii odpornej na UV. Orurowanie z izolacją dodatkowo przebiegające w gruncie powinno być przeprowadzone w rurze osłonowej z PCV, zabezpieczającej izolacje przed wodą, wilgocią i zwierzętami w sposób uniemożliwiający uszkodzenia mechaniczne i tak aby straty ciepła były jak najmniejsze. Armaturę na przewodach projektować i montować tak aby umożliwić obsługę i konserwację. Rurociągi przebiegające na zewnątrz budynku powinny być zabezpieczone blachą ocynkowaną. Do oferty dołączyć kartę katalogową.

 

Proszę o potwierdzenie możliwości zastosowania innej izolacji przewodów obiegu grzewczego o grubości 13 mm oraz o przewodności cieplnej i innych parametrach nie gorszych niż w przypadku izolacji wykonanej z kauczuku.  

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

Potwierdzamy możliwość zastosowania innej izolacji przewodów obiegu grzewczego
o grubości 13 mm oraz o przewodności cieplnej i innych parametrach nie gorszych niż
w przypadku izolacji wykonanej z kauczuku.

Grubość, przewodność cieplna i pozostałe parametry izolacji, powinny być zgodne
z rozporządzeniem z dnia 5 lipca 2013 r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 926) Tabela 1.5.  

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski