Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Odpowiedź na zapytania przetargowe "Instalacje OZE w Gminie Trzcianne"

 

Trzcianne, 13 grudnia 2018 r.

Gmina Trzcianne

ul. Wojska Polskiego 10

19-104 Trzcianne

tel. (85)738 50 56, fax (85) 738 50 56

REGON: 450669795, NIP: 5461321354

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.trzcianne.pl

WYKONAWCY

 

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: GKOŚ.271.7.2018

Odpowiedź na zapytania przetargowe

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie Dz. Urz. UE z dnia 21 i 22 listopada 2018 r., nr ogłoszenia 2018/S 224-5136676 i 2018/S 225-515871) na wykonanie zadania pn. „Instalacje OZE
w Gminie Trzcianne”

W dniu 11 grudnia 2018 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania
w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Pytanie do Postępowania

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do ogłoszenia o otwartym przetargu, pragniemy zawnioskować o podział zamówienia na 2 części. Większa część firm montujących mikroinstalacje OZE specjalizuje się tylko w jednej technologii. Tak postawiony wymóg może spowodować Zamawiającemu trudność w znalezieniu Wykonawcy, nawet w formie konsorcjum, który zaoferuje wykonanie takiego zadania w całości, jaką można by uzyskać w przypadku podziału. W związku
z powyższym, aby umożliwić Państwu uzyskanie lepszych ofert i zmniejszenie prawdopodobieństwa niepowodzenia znalezienia Wykonawcy, wnosimy o podział zamówienia na 2 części obejmujące poszczególne źródła energii, tak jak jest to realizowane
w większości postępowań tego typu.

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

Ze względu na charakter zamówienia oraz w związku z koniecznością rozliczenia projektu po zrealizowaniu, Zamawiający odmawia podziału zamówienia na dwie części.

Pytanie nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie modułów o wyższych parametrach elektrycznych niż wymagane. Zwracamy uwagę na fakt, że wyższe parametry elektryczne wskazują na wyższą moc modułu, jako że moc wynika z przemnożenia napięcia i prądu.

Odpowiedź na zapytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza moduły o większej mocy i wyższych parametrach elektrycznych niż wymagane.

Pytanie nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie modułów fotowoltaicznych wykonanych
w technologii monokrystalicznej. Zwracamy uwagę na fakt, że moduły tego typu charakteryzują się wyższą sprawnością niż moduły polikrystaliczne wymagane przez zamawiającego, co działa na korzyść Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie nr 3:

Zamawiający dopuszcza moduły fotowoltaiczne wykonane w technologii monokrystalicznej, charakteryzujące się wyższą sprawnością niż moduły polikrystaliczne.

Pytanie nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie modułów o współczynniku temperaturowym Pmax wyższym niż wymagany, zwracając jednocześnie uwagę, że im niższy współczynnik tym wyższa strata sprawności modułu przy wzroście temperatury. Dla przykładu współczynnik
o wartości niższej -0,42%/°C spowoduje większe straty sprawności niż współczynnik
o wartości większej -0,38%/°C.

Odpowiedź na zapytanie nr 4:

Zamawiający dopuszcza moduły o współczynniku temperaturowym Pmax wyższym niż wymagany.

Pytanie nr 5

Prosimy o dopuszczenie modułów o maksymalnym prądzie wstecznym 20A zwracając jednocześnie uwagę, że wyższa wartość sugeruje lepszą wytrzymałość modułu na prąd wsteczny, co jest bardziej korzystne dla Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie nr 5

Zamawiający dopuszcza moduły o maksymalnym prądzie wstecznym 20A przy zachowaniu lepszej wytrzymałości modułu na prąd wsteczny.

Pytanie nr 6

Prosimy o dopuszczenie modułów o powierzchni czynnej mniejszej niż wymagana, przy jednoczesnym zachowaniu wymogu dotyczącego mocy maksymalnej. Zwracamy uwagę na fakt, że wyższa powierzchnia czynna modułu nie rzutuje na poprawę sprawności instalacji
a jedynie na większą powierzchnię przez nią zajmowaną.

Odpowiedź na zapytanie nr 6

Zamawiający dopuszcza moduły o powierzchni czynnej mniejszej niż wymagana, przy jednoczesnym zachowaniu wymogu dotyczącego mocy maksymalnej.

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski