Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Odpowiedź na zapytania przetargowe "Instalacje OZE w Gminie Trzcianne"

Trzcianne, 14 grudnia 2018 r.

Gmina Trzcianne

ul. Wojska Polskiego 10

19-104 Trzcianne

tel. (85)738 50 56, fax (85) 738 50 56

REGON: 450669795, NIP: 5461321354

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.trzcianne.pl

WYKONAWCY

 

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: GKOŚ.271.7.2018

Odpowiedź na zapytanie przetargowe

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie Dz. Urz. UE z dnia 21 i 22 listopada 2018 r., nr ogłoszenia 2018/S 224-5136676 i 2018/S 225-515871) na wykonanie zadania pn. „Instalacje OZE
w Gminie Trzcianne”

W dniu 12 grudnia 2018 r. wpłynęło do Zamawiającego następujące zapytanie
w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Pytanie do Postępowania

Pytanie nr 1

W związku z dyrektywą UE nakazującą państwom członkowskim wprowadzenie obowiązkowej komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej najpóźniej od dnia 18 października 2018 r. tj. wszczęcie i przeprowadzenie postępowania w sposób elektroniczny w wymaganym przez dyrektywy UE zakresie, prosimy o modyfikacje treści SIWZ poprzez uzupełnienie SIWZ
w zakresie niezbędnym do prawidłowego złożenia oferty w sposób elektroniczny.

Elektronizacja zamówień publicznych dotyczy wszystkich postępowań unijnych, które ukazały się począwszy od dnia 18 października 2018 r.

Zgodnie z dokumentacją zamieszczoną na stronie internetowej: http://www.trzcianne.pl/informator/ogloszenia-urzedowe/1206-ogloszenie-o-zamowieniu-instalacje-oze-w-gminie-trzcianne.html ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w dniu 19.11.2018 r. czyli już w terminie od którego obowiązuje elektronizacja zamówień publicznych.

W związku z niedostosowaniem dokumentacji przetargowej do obowiązujących przepisów wnosimy o modyfikację SIWZ poprzez uzupełnienie o informacje niezbędne do prawidłowego złożenia oferty w formie elektronicznej.

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

Na podstawie art. 10 c ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) a także mając na uwadze słuszny interes społeczny i umożliwienie jak największej liczbie Wykonawców wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym na wyłonienie Wykonawcy niniejszego zadania oraz zapewnienie warunków uczciwej konkurencji, Zamawiający informuje, że odstępuje od wyłącznej komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert. Składanie ofert może odbyć się także za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.) osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Wykonawcy mogą składać oferty w wersji elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/ugtrzcianne.

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski