Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia BZP: 293344 - 2010; data zamieszczenia: 15.09.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu BZP: 263762 - 2010 data 25.08.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, tel. 086 2195056 wew. 27, fax. 086 2195056.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
 • W ogłoszeniu jest: Wykonawca musi udokumentować, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 drogi, obejmujące swym zakresem przedmiot niniejszego zamówienia..
 • W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca musi udokumentować, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 drogi, obejmujące swym zakresem przedmiot niniejszego zamówienia tj. budowy 2 dróg o nawierzchni asfaltowej o długości 458,24 m..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
 • W ogłoszeniu jest: Wykonawca musi udokumentować, że dysponuje lub przedstawi pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia co najmniej 2 osób zdolnych wykonać przedmiot zamówienia..
 • W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca musi udokumentować, że będzie dysponował w okresie realizacji przedmiotu zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia co najmniej 2 osób zdolnych wykonać przedmiot zamówienia..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.
 • W ogłoszeniu jest: Wykonawca musi udokumentować, że dysponuje lub przedstawi pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia co najmniej 2 osób zdolnych wykonać przedmiot zamówienia..
 • W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca musi udokumentować, że będzie dysponował w okresie realizacji przedmiotu zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia co najmniej 2 osób zdolnych wykonać przedmiot zamówienia.