Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

RDG.271.3.2012

 

ZAWIADOMIENIE

(OGŁOSZENIE)

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający - Gmina Trzcianne, działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.

„Remont drogi gminnej w miejscowości Zajki”

w trybie przetargu nieograniczonego (BZP z dnia 24-10-2012 r., nr ogłoszenia 414288-2012) jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 8

18-200 Wysokie Mazowieckie

z ceną brutto 109 962,00 PLN

słownie: sto dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złotych 00/100.

Uzasadnienie:

Wykonawca niewykluczony z postępowania złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru zawarte w SIWZ tj. najniższa cena. Oferta uzyskała 100 punktów.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące ważne oferty:

- Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe

„UNIDROG” Sp. z o.o.

ul. Robotnicza 4

19-203 Grajewo

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 75,90 punktów.

 

- Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Eksploatacji

Ulic i Mostów Sp. z o.o.

ul. Produkcyjna 102

15-680 Białystok

 

 

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 84,70 punktów.

 

- Oferta nr 3

 

Mota-Engil Central Europe S.A.

ul. Wadowicka 8W

30-415 Kraków

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 46,90 punktów.

 

- Oferta nr 4

 

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 8

18-200 Wysokie Mazowieckie

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 100,00 punktów.

 

- Oferta nr 5

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg

„BITUM” Spółka z o.o.

ul. Sitarska 1

18-300 Zambrów

 

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 79,30 punktów.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego umowa z Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 będzie zawarta po dniu 25.11.2012r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej.

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawierają przepisy Działu VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający informuje również, że zgodnie z art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych informacja o wybraniu najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem www.trzcianne.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

 

 

Wójt Gminy Trzcianne

Zdzisław Dąbrowski