Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

loga

„Przebudowa z rozbudową części istniejącego budynku szkoły ze zmianą użytkowania na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Niewiarowie” dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata   2007-2013”

Or. 271.1.2012

 

ZAWIADOMIENIE

(OGŁOSZENIE)

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający - Gmina Trzcianne, działając na podstawie art. 92 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa z rozbudową części istniejącego budynku szkoły ze zmianą użytkowania na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Niewiarowie” w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie BZP z dnia 22 listopada 2012r., numer ogłoszenia 467442– 2012)  jako najkorzystniejsza oferta wybrana została oferta Wykonawcy:

 

KRB BUDOWNICTWO

Krzysztof Bołtryk

ul. Legionowa 14/16 lok. 110

15-099 Białystok

z ceną brutto: 480 044,22PLN

słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy czterdzieści cztery złotych 22/100.

 

Uzasadnienie:

Wykonawca niewykluczony z postępowania złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru zawarte w SIWZ,
tj. najniższą cenę brutto. Oferta uzyskała 100 pkt.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

W prowadzonym postępowaniu złożono jedenaście ważnych ofert:

 

-          Oferta nr 1

JL Jarosław Lewiarz

ul. Forteczna 27

18-421 Piątnica Poduchowna

 

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 79,50 pkt.

 

-          Oferta nr 3

R.M. BUDOWNICTWO

MAKAL, SIEGIEŃCZUK SPÓŁKA JAWNA

Ignatki 40/1

16-001 Kleosin

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 74,15 pkt.

 

-          Oferta nr 4

„BAZ-BUD”

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Inż. Bazyl Stepaniuk

ul. Stokrotki 37

15-554 Białystok

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 81,32 pkt.

 

-          Oferta nr 5

BRABUD s.c.

Antoni Rutkowski, Jacek Rutkowski

ul. Sobolewska 4a

15-560 Białystok

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 96,22 pkt.

 

-          Oferta nr 6

P.U.H. „BUDBAU”

Edward Bajkowski

19-101 Mońki

ul. Aleja Wojska Polskiego 39

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 86,70 pkt.

 

 

-          Oferta nr 7

ZUP Przedsiębiorstwo Budowlane

Handlowo-Usługowe

Spółka z o.o.

ul. Palmowa 56

15- 795 Białystok

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 75,35 pkt.

 

 

-          Oferta nr 8

ZAKŁAD MURARSKI

Spółka Jawna

Wincenty Krahel, Elżbieta Krahel-Rowińska

ul. Słoneczna 9

16-200 Dąbrowa Białostocka

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 84,73 pkt.

 

-          Oferta nr 9

KRB BUDOWNICTWO

Krzysztof Bołtryk

ul. Legionowa 14/16 lok. 110

15-099 Białystok

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

-          Oferta nr 10

WIKBUD

Wiesław Kiśluk

ul. Wysoka 72D/11

17-300 Siemiatycze

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 73,76 pkt.

-          Oferta nr 11

ALFA COMPLEX

mgr. inż Karol Łapiński

ul. Sosnowa 1

18-100 Łapy

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 77,83 pkt.

 

Wykonawcy którzy zostali wykluczeniu z postępowania:

 1. Wykonawca Firma Remontowo-Budowlana „EKO-DACH” Monika Głażewska
  ul. Hubalczyków 9/3, 07-413 Ostrołęka został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił brakujących dokumentów potwierdzających brak przesłanek do wykluczenia. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 2. Wykonawca KMC DEVELOPMENT sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 26 lokal 40, 15 –446 Białystok został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił brakujących dokumentów potwierdzających brak przesłanek do wykluczenia. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

 1. Oferta Wykonawcy Firma Remontowo-Budowlana „EKO-DACH” Monika Głażewska ul. Hubalczyków 9/3, 07-413 Ostrołęka została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5, ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego
  z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 2. Oferta Wykonawcy KMC DEVELOPMENT sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 26 lokal 40, 15 –446 Białystok została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5, ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego umowa z Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp będzie zawarta po dniu 30 grudnia 2012 r.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia odwołania i skargi do sądu zawierają przepisy Działu VI Środki ochrony prawnej ustawy  Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający informuje również, że zgodnie z art. 92 ust.2 Pzp informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem www.trzcianne.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

 

 

Wójt Gminy Trzcianne

 

Zdzisław Dąbrowski