Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Or. 271.1.2013                     

ZAWIADOMIENIE

(OGŁOSZENIE)

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający - Gmina Trzcianne, działając na podstawie art. 92 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku byłej szkoły ze zmianą  sposobu użytkowania na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Szorcach, z doposażeniem i niezbędną infrastrukturą techniczną” w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie BZP z dnia 24 maja 2013r., numer ogłoszenia 162746-2013)  jako najkorzystniejsza oferta wybrana została oferta Wykonawcy:

MAXIMA Sp. z o.o.

Aleja Wojska Polskiego 27

18-300 Zambrów

z ceną brutto: 192 252,98 PLN

słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złotych 98/100.

 

Uzasadnienie:

Wykonawca niewykluczony z postępowania złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru zawarte w SIWZ,
tj. najniższą cenę brutto. Oferta uzyskała 100 pkt.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

W prowadzonym postępowaniu złożono trzy ważne oferty:

 

-         Oferta nr 1

Zakład Usług Produkcji i Handlu

„ZUPiH” inż. Jan Stanisław Górlicki

ul. Moniuszki 85

06-200 Maków Mazowiecki

 

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 79,90 pkt.

 

-         Oferta nr 2

FIRMA BUDOWLANA

Marian Chmielewski

ul. Ogrodowa 19

19-110 Goniądz

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 84,39 pkt.

 

-         Oferta nr 3

MAXIMA Sp. z o.o.

Aleja Wojska Polskiego 27

18-300 Zambrów

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego umowa z Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp będzie zawarta po dniu 31 maja 2013r.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia odwołania i skargi do sądu zawierają przepisy Działu VI Środki ochrony prawnej ustawy  Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający informuje również, że zgodnie z art. 92 ust.2 Pzp informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem www.trzcianne.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

 

 

Wójt Gminy Trzcianne

Zdzisław Dąbrowski

„Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku byłej szkoły ze zmianą  sposobu użytkowania na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Szorcach, z doposażeniem i niezbędną infrastrukturą techniczną” dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata   2007-2013

loga