Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Zapytanie cenowe

logo pokl

ZAPYTANIE CENOWE

na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Trzcianne” - projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

I. Zamawiający

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
REGON 450669795  NIP 5461321354
tel./fax 85 7385056, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona www.trzcianne.pl

II. Nazwa projektu realizowanego w ramach PO KL:

„Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Trzcianne”.

III. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

Realizacja zamówienia obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej
w Trzciannem umożliwiających przeprowadzenie zajęć edukacyjnych wspierających indywidualizację procesu nauczania w ramach realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Trzcianne”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – określa załącznik Nr 4, który należy po wypełnieniu załączyć do oferty.

IV. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty

Kryteria oceny ofert:

  1. cena brutto – waga 100%

V. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty należy złożyć do dnia 02.12.2013 r. do godz.11.00 w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Trzcianne

ul. Wojska Polskiego 10

19-104 Trzcianne

w sekretariacie (pokój Nr 18)

Oferty należy składać w kopercie oznakowanej nazwą Zamawiającego wraz
z dopiskiem „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Trzcianne”. Oferta powinna zawierać cenę NETTO, podatek VAT, cenę BRUTTO. Wraz z ofertą cenową należy przedłożyć oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1.

Oferta musi zawierać wypełniony formularz kosztorysu szczegółowego.

Oferty złożone po terminie tj. po godz. 11.00 dnia 02.12.2013 r. nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. Rozstrzygnięcie i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie będzie przy udziale komisji przetargowej.

VI. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 16.12.2013 r.

VII. Załączniki:

  1. Wzór oświadczenia
  2. Wzór formularza „Oferta”
  3. Projekt umowy
  4. Wzór formularza kosztorysu szczegółowego

Załączniki do pobrania

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego