Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

logo pokl

 

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Trzcianne” , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pomocy dydaktycznych
w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Trzcianne”


Zamawiający skierował zapytanie cenowe do następujących Wykonawców:

 1. NOVUM Pomoce Edukacyjne
  12-100 Szczytno, ul. Łomżyńska 3
  tel.: (89) 623 29 85 do 86, 623 29 92 do 93
  fax: (89) 624 34 75
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Nowa Szkoła
  ul. POW 25, 90-248 Łódź
  tel.: (42) 630 17 28, (42) 630 04 88
  fax: (42) 632 73 28
 3. Educarium spółka z o.o.
  85-451 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 207
  tel.: (52) 32800
  fax: (52) 32 10 251, (52) 32 47 880
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   
 4. Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A.
  93-428 Łódź, ul. Graniczna 46
  tel.: (42) 630 01 30, 630 01 70, 630 01 34, 630 03 05
  fax: (42) 630 04 80
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Przedsiębiorstwo Zaopatrzania Szkół "CEZAS" sp. z o. o
  15-751 Białystok, al. Solidarności 15
  tel.: (85) 66-28-920, (85) 66-28-930
  fax: 85 662 89 23
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ponadto Zamawiający upublicznił zapytanie cenowe na swojej stronie internetowej:   www.trzcianne.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzcianne w Trzciannem,

ul. Wojska Polskiego 10.

  

Na zapytanie cenowe odpowiedzieli następujący Wykonawcy składając oferty na wykonanie przedmiotowej dostawy pomocy dydaktycznych:

Oferta Nr 1

NOVUM
Wyposażenie Placów Zabaw
Sławomir Chmieliński,
Grom 36, 12-130 Pasym

- 33 385,70 PLN (brutto)

Oferta Nr 2

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół
„CEZAS” sp. z o.o.
Aleja Solidarności 15
15-751 Białystok

            - 36 145,42 PLN (brutto)

Oferta Nr 3

nowa szkoła sp. z o.o.
ul. POW 25
90-248 Łódź

            - 33 788,00 PLN (brutto)

Oferta Nr 4

Moje Bambino Sp. z o. o. S.K.A.
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź
               - 30 431,46 PLN (brutto)

Zamawiający dokonał sprawdzenia prawidłowości ofert złożonych przez Wykonawców
z treścią zapytania cenowego, w szczególności zbadał zgodność pozycji kosztorysu szczegółowego wskazanego w zapytaniu cenowym z treścią poszczególnych pozycji
w ofertach Wykonawców w celu stwierdzenia czy złożone oferty odpowiadają opisowi przedmiotu zamówienia.

W ofercie Nr 1 złożonej przez firmę NOVUM, Wyposażenie Placów Zabaw,
Sławomir Chmieliński, Grom 36, 12-130 Pasym nie stwierdzono braków i błędów formalnych.

W ofercie Nr 2 złożonej przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o.o.
Aleja Solidarności 15,15-751 Białystok nie stwierdzono braków i błędów formalnych.  

W ofercie Nr 3 złożonej przez firmę nowa szkoła sp. z o.o. ul. POW 25
90-248 Łódź nie stwierdzono braków i błędów formalnych. Stwierdzono błąd rachunkowy sumowania pozycji w kwocie 3,76 PLN. Jest w ofercie 33 788,00 PLN, powinno być 33 791,76 PLN.

W ofercie Nr 4 złożonej przez Moje Bambino Sp. z o. o. S.K.A., ul. Graniczna 46
93-428 Łódź stwierdzono następujące braki i błędy formalne:

- brak w ofercie pozycji – Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do literki, zeszyt 2. – szt. 1

- brak w ofercie pozycji – Klepsydry – zestaw – szt. 1

- brak w ofercie pozycji – Europa mapa fizyczna z elementami ekologii- szt. 1

Ponadto stwierdzono błędy rachunkowe możliwe do poprawienia:

- w pozycji Zestaw zeszytów do początkowej nauki czytania jest: zeszyt A- szt. 1,zeszyt B – szt. 1, zeszyt C – szt. 1; powinno być: zeszyt 1- szt. 3, zeszyt 2 – szt. 3, zeszyt 3 – szt. 3
w związku z powyższym wskazana cena zestawu 46,50 PLN winna być: 139,50 PLN,

- w pozycji Plansze do kształtowania pojęć (Panorama liczb) są 3 szt., powinno być 1 szt.
W związku z powyższym wskazana cena 990,00 PLN winna być 330,00 PLN.

oraz pozycję nie zamawianą: Klocki na napy zwierzątka szt. 1, cena 163,92 PLN.

Biorąc pod uwagę fakt braku trzech pozycji - brak niemożliwy do poprawienia w ramach błędów rachunkowych i pisarskich, ofertę Wykonawcy - Moje Bambino Sp. z o. o. S.K.A.,
ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź – uznajemy za odrzuconą w myśl zasady - oferta nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcę wykluczamy z postępowania, ofertę uznajemy za odrzuconą.

Zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert ważnych „najniższa cena brutto” za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Firmy NOVUM
Wyposażenie Placów Zabaw
Sławomir Chmieliński,
Grom 36, 12-130 Pasym

z ceną 33 385,70 PLN (brutto)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego