Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dotyczy: „Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzcianne pozyskiwanej z instalacji solarnych"

Ogłoszenie na stronie Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

 

Polska-Trzcianne: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

2014/S 039-063981

Gmina Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, Urząd Gminy Trzcianne, Osoba do kontaktów: Antoni Stefanowicz, Tomasz Tuszyński, Trzcianne19-104, POLSKA. Tel.: +48 857385056. Faks: +48 857385056. E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.12.2013, 2013/S 252-441678)

Przedmiot zamówienia:
CPV:09331100, 45330000, 45300000

Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Roboty instalacyjne w budynkach

Zamiast: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 230 instalacji solarnych wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej na terenie Gminy Trzcianne. Wykonawca dostarczy i zamontuje oraz uruchomi zestawy solarne w oparciu o kolektory słoneczne płaskie w dwóch obiektach użyteczności publicznej (Gimnazjum w Trzciannem i Urząd Gminy Trzcianne) oraz w 228 budynkach mieszkalnych.

Planowana jest dostawa i instalacja następujących zestawów kolektorów słonecznych:

Zestaw 1 –89 szt.:

Ilość kolektorów płaskich: 2

Minimalna powierzchnia absorbera zestawu /m2/: 3,6

Pojemność podgrzewacza /l/: 200

Zestaw 2 –122 szt.:

Ilość kolektorów płaskich: 3

Minimalna powierzchnia absorbera zestawu /m2/: 5,4

Pojemność podgrzewacza /l/: 300

Zestaw 3 –14 szt.:

Ilość kolektorów płaskich: 4

Minimalna powierzchnia absorbera zestawu /m2/: 7,2

Pojemność podgrzewacza /l/: 400

Zestaw 4 –4 szt.:

Ilość kolektorów płaskich: 5

Minimalna powierzchnia absorbera zestawu /m2/: 9,0

Pojemność podgrzewacza /l/: 500

Zestaw 5 –1 szt.:

Ilość kolektorów płaskich: 16

Minimalna powierzchnia absorbera zestawu /m2/: 28,8

Pojemność podgrzewacza /l/: 750

Minimalne parametry techniczne, jakie mają posiadać zastosowane płaskie kolektory słoneczne:

— Kolektor płaski harfa/meander, absorber miedziany/aluminiowy

— Powierzchnia całkowita brutto kolektora – nie mniejsza niż 2,0 m2

— Powierzchnia apertury kolektora – nie mniejsza niż 1,8 m2

— Powierzchnia absorbera kolektora – nie mniejsza niż 1,8m2

— Grubość szyby – min 3,2Mm

— Sprawność optyczna η0 (w odniesieniu do powierzchni apertury) – nie mniejsza niż 81%

— Współczynnik liniowych strat ciepła a1 – nie większy niż 3,8W/m2K

— Współczynnik strat nieliniowych a2 – nie większy niż 0,02W/m2K2

— Maksymalne ciśnienie robocze – 6Bar

— Temperatura stagnacji – nie niższa niż 200°C

Minimalna moc użyteczna kolektora odniesiona do powierzchni czynnej apertury przy natężeniu promieniowania 1000 W/m2 oraz różnicy temperatury (Tm - Ta) wg PN-EN 12975-2:2007:

Tm - Ta = 10 K: min 1427 W/m2

Tm - Ta = 30 K: min 1271 W/m2

Tm - Ta = 50 K: min 1020 W/m2

Tm - Ta = 70 K: min 806 W/m2

Potwierdzona wynikami badań wydanymi przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą.

Oferowany typ kolektorów ma posiadać zgodności z całym zakresem badań wymaganych wg normy PN-EN 12975-1, potwierdzoną certyfikatem wydanym przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą, oraz ma spełniać następujące wymagania:

— posiadać roczny uzysk energii z 1 m2 powierzchni apertury kolektora słonecznego minimum 480 kWh/m2 (1,872 GJ/m2), potwierdzony świadectwem (certyfikatem) uzysku energii z kolektora wydanym przez niezależna akredytowaną jednostkę badawczą,

— posiadać pełną odporność na stany przegrzewu (stagnacji) spowodowane np. długotrwałym brakiem obiegu nośnika ciepła w kolektorze,

— układ absorbera powinien gwarantować niezmienną i nie wymagającą interwencji inwestora eksploatację kolektora po przerwach w dostawie energii elektrycznej, niezależnie od czasu ich trwania

Kolektory słoneczne muszą posiadać udokumentowaną przez laboratorium notyfikowaną zgodność z normą: PN-EN 12975 i certyfikaty oraz raport z badań.

Kolektor słoneczny powinien posiadać absorber miedziany/aluminiowy pokryty wysokoselektywną powłoką. Szyba pryzmatyczna z powłoką antyrefleksyjną. Układ orurowania harfowy/meandryczny. Obudowa powinna być wykonana z aluminium. Ciśnienie robocze do 6 bar.

Zastosowany układ automatyki winien spełniać następujące funkcje:

— Sterowanie praca stacji pompowej w zależności od oraz różnicy temperatur;

— Przełączanie odbiorników energii solarnej w oparciu o wprowadzone priorytety;

— Ochrona przed przegrzaniem kolektorów;

— Schładzanie rewersyjne (nadmiar energii odprowadzany jest w godzinach nocnych do kolektora celem wypromieniowania). Funkcja wykorzystywana w przypadku braku odbioru ciepłej wody użytkowej (np. urlop domowników w miesiącach letnich);

— Ochrona przed zamrożeniem kolektorów;

— Zabezpieczenie odbiorników ciepła oraz urządzeń instalacji glikolowej przed przekroczeniem ich temp. Maksymalnej;

— Sterowanie pracą układu c.w.u.;

— Wyliczanie dziennej oraz sumarycznej energii zgromadzonej przez kolektory słoneczne z funkcją zapamiętania uzysków solarnych przez okres min. 6 lat;

— Dezynfekcja temperaturowa zasobnika ciepłej wody użytkowej.

Zastosowany podgrzewacz /zasobnik/ musi posiadać następujące cechy:

— Komora podgrzewacza wykonana z powłoki emaliowanej;

— Wbudowana anoda magnezowa;

— Płaszcz zewnętrzny z izolacją;

— Możliwość zamontowania grzałki (grzałka nie jest wymagana)

— Wbudowany termometr

— Ciśnienie robocze: zasobnik max 6 bar, wężownica max 10 bar.

Zastosowane naczynia przeponowe i zawory bezpieczeństwa:

Do zabezpieczenia instalacji w obiegu glikolowym i po stronie wody wodociągowej zastosować membranowe zawory bezpieczeństwa posiadające dopuszczenie i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego, ciśnienie otwarcia zaworu: 6 bar. W obiegu glikolowym zastosować przeponowe naczynia zbiorcze na maksymalne ciśnienie ≥ 6 bar, posiadające dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego. Naczynia przeponowe należy dobrać zgodnie ze sztuką hydrauliczną dla odpowiednich zestawów.

Zastosowane solarne stacje pompowe winny być wyposażone w:

— Separator powietrza;

— Termometr;

— Manometr;

— Miernik przepływu;

— Zawór bezpieczeństwa 6 bar;

— Izolację cieplną;

— Króćce umożliwiające podpięcie układu do napełniania instalacji.

Konstrukcje wsporcze do montażu kolektorów słonecznych:

Metalowe, odporne na korozję bez konieczności stosowania dodatkowych powłok i farb zabezpieczających.

Płyn solarny (nośnik ciepła):

Roztwór glikolu propylenowego (temp. krystalizacji ≤ -25°C).

Wymagane okresy gwarancyjne na urządzenia wchodzące w skład instalacji słonecznej:

— kolektory słoneczne - min. 10 lat

— podgrzewacze i grupa sterowniczo- pompowa– min. 6 lat

Potwierdzenia gwarancji musi udzielić producent urządzeń. Ponadto Wykonawca wykona i ustawi dwie tablice informacyjne i dwie tablice pamiątkowe informujące o zaangażowaniu funduszy Unii Europejskiej w realizację inwestycji. Wielkość tablic informacyjnych i pamiątkowych oraz ich forma i informacje na nich zawarte muszą być zgodnie z zapisami Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji.

Oprócz dostawy i montażu umowa obejmie także obsługę gwarancyjną oraz konserwację tych instalacji.

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Zamówienie (dostawa) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 200 000 EUR zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 230 instalacji solarnych wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej na terenie Gminy Trzcianne. Wykonawca dostarczy i zamontuje oraz uruchomi zestawy solarne w oparciu o kolektory słoneczne płaskie w dwóch obiektach użyteczności publicznej (Gimnazjum w Trzciannem i Urząd Gminy Trzcianne) oraz w 228 budynkach mieszkalnych. Zamawiający przewiduje następujące terminy wykonania poszczególnych etapów, które będą stanowić osobny element odbioru częściowego i płatności wykonanego zamówienia:

Etap I – do dnia 20.3.2014r.

Etap ten obejmuje dostawę i montaż następujących zestawów:

Zestaw 1 –11 szt.:

Zestaw 2 –10 szt.:

Zestaw 3 –1 szt.:

Zestaw 4 –1 szt.:

Zestaw 5 –1 szt.:

Etap II – do dnia 20.6.2014r.

Etap ten obejmuje dostawę i montaż następujących zestawów:

Zestaw 1 –48 szt.:

Zestaw 2 –72 szt.:

Zestaw 3 –8 szt.:

Zestaw 4 –1 szt.:

Etap III – do dnia 11.8.2014r.

Etap ten obejmuje dostawę i montaż następujących zestawów:

Zestaw 1 –30 szt.:

Zestaw 2 –40 szt.:

Zestaw 3 –5 szt.:

Zestaw 4 –2 szt.:

W przypadku braku możliwości wykonania I Etapu w przewidzianym terminie (przedłużająca się procedura przetargowa, niesprzyjające zimowe warunki atmosferyczne, itp.) Wykonawca będzie miał obowiązek wykonania etapu Iw terminie do dnia 20.6.2014r.

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji – Rozpoczęcie:

20.02.2014

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zamawiający przewiduje następujące terminy wykonania poszczególnych etapów, które będą stanowić osobny element odbioru częściowego i płatności wykonanego zamówienia:

Etap I – do dnia 20.3.2014 r.

Etap II – do dnia 20.6.2014 r.

Etap III – do dnia 11.8.2014 r.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN. Termin płatności – 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT po dokonaniu protokolarnego odbioru wykonanych prac. Zamówienie finansowane ze środków własnych Zamawiającego oraz dofinansowywane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013, Osi Priorytetowej V Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wysokość wadium.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę w wadium w wysokości 50 000 PLN

2. Forma wadium

1) Wadium może być wnoszone w następujących formach w zależności od wyboru Wykonawcy:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

2) Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Pzp, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołany obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy oraz być ważne przez okres związania ofertą, tj. 60 dni. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, złożony wraz z ofertą. Wadium nie może zawierać zapisów ograniczających obowiązek zapłaty wadium. Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot, bez konieczności rozszywania (dekompletacji) oferty, np. umieścić w oddzielnej kopercie ze wskazaniem na niej nazwy postępowania, w którym jest składane. Dokument wadialny musi identyfikować wykonawcę oraz zawierać informacje, iż stanowi zabezpieczenie wadium w przedmiotowym postępowaniu.

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Mońkach Oddział Trzcianne nr PL 12 8085 0005 0390 0286 2000 0030 kod SWIFT: POLUPLPR, z dopiskiem „Wadium w postępowaniu ZW.271.2.2013 – Dostawa i montaż 230 instalacji solarnych w Gminie Trzcianne”

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy załączyć do oferty. Wadium może być wniesione przez jednego z Wykonawców lub Pełnomocnika.

4. Termin wniesienia wadium.

Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 60 dni od terminu składania ofert. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert tj.: nie później niż do dnia 10.02.2014r. do godz. 10:00 Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony a jego oferta odrzucona. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.

5. Zwrot wadium

1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp.

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

6. Zatrzymanie wadium

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie,

b) Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

27.02.2014 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

27.02.2014 (10:30)

Powinno być: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 230 instalacji solarnych wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej na terenie Gminy Trzcianne. Wykonawca dostarczy i zamontuje oraz uruchomi zestawy solarne w oparciu o kolektory słoneczne płaskie w dwóch obiektach użyteczności publicznej (Gimnazjum w Trzciannem i Urząd Gminy Trzcianne) oraz w 228 budynkach mieszkalnych.

Planowana jest dostawa i instalacja następujących zestawów kolektorów słonecznych:

Zestaw 1 –89 szt.:

Ilość kolektorów płaskich: 2

Minimalna powierzchnia absorbera zestawu /m2/: 3,6

Pojemność podgrzewacza /l/: 200

Zestaw 2 –122 szt.:

Ilość kolektorów płaskich: 3

Minimalna powierzchnia absorbera zestawu /m2/: 5,4

Pojemność podgrzewacza /l/: 300

Zestaw 3 –14 szt.:

Ilość kolektorów płaskich: 4

Minimalna powierzchnia absorbera zestawu /m2/: 7,2

Pojemność podgrzewacza /l/: 400

Zestaw 4 –4 szt.:

Ilość kolektorów płaskich: 5

Minimalna powierzchnia absorbera zestawu /m2/: 9,0

Pojemność podgrzewacza /l/: 500

Zestaw 5 –1 szt.:

Ilość kolektorów płaskich: 16

Minimalna powierzchnia absorbera zestawu /m2/: 28,8

Pojemność podgrzewacza /l/: 750

Minimalne parametry techniczne, jakie mają posiadać zastosowane płaskie kolektory słoneczne:

— Kolektor płaski harfa/meander, absorber miedziany/aluminiowy

— Powierzchnia całkowita brutto kolektora – nie mniejsza niż 2,0 m2

— Powierzchnia apertury kolektora – nie mniejsza niż 1,8 m2

— Powierzchnia absorbera kolektora – nie mniejsza niż 1,8m2

— Grubość szyby – min 3,2Mm

— Sprawność optyczna η0 (w odniesieniu do powierzchni apertury) – nie mniejsza niż 81%

— Współczynnik liniowych strat ciepła a1 – nie większy niż 3,8W/m2K

— Współczynnik strat nieliniowych a2 – nie większy niż 0,02W/m2K2

— Maksymalne ciśnienie robocze – 6Bar

— Temperatura stagnacji – nie niższa niż 200°C

Minimalna moc użyteczna kolektora odniesiona do powierzchni czynnej apertury przy natężeniu promieniowania 1000 W/m2 oraz różnicy temperatury (Tm - Ta) wg PN-EN 12975-2:2007:

Tm - Ta = 10 K: min 1427 W/m2

Tm - Ta = 30 K: min 1271 W/m2

Tm - Ta = 50 K: min 1020 W/m2

Tm - Ta = 70 K: min 806 W/m2

Potwierdzona wynikami badań wydanymi przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą.

Oferowany typ kolektorów ma posiadać zgodności z całym zakresem badań wymaganych wg normy PN-EN 12975-1, potwierdzoną certyfikatem wydanym przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą, oraz ma spełniać następujące wymagania:

— posiadać roczny uzysk energii z 1 m2 powierzchni apertury kolektora słonecznego minimum 480 kWh/m2 (1,872 GJ/m2), potwierdzony świadectwem (certyfikatem) uzysku energii z kolektora wydanym przez niezależna akredytowaną jednostkę badawczą,

— posiadać pełną odporność na stany przegrzewu (stagnacji) spowodowane np. długotrwałym brakiem obiegu nośnika ciepła w kolektorze,

— układ absorbera powinien gwarantować niezmienną i nie wymagającą interwencji inwestora eksploatację kolektora po przerwach w dostawie energii elektrycznej, niezależnie od czasu ich trwania

Kolektory słoneczne muszą posiadać udokumentowaną przez laboratorium notyfikowaną zgodność z normą: PN-EN 12975 i certyfikaty oraz raport z badań.

Kolektor słoneczny powinien posiadać absorber miedziany/aluminiowy pokryty wysokoselektywną powłoką. Szyba pryzmatyczna z powłoką antyrefleksyjną. Układ orurowania harfowy/meandryczny. Obudowa powinna być wykonana z aluminium. Ciśnienie robocze do 6 bar.

Zastosowany układ automatyki winien spełniać następujące funkcje:

— Sterowanie praca stacji pompowej w zależności od oraz różnicy temperatur;

— Przełączanie odbiorników energii solarnej w oparciu o wprowadzone priorytety;

— Ochrona przed przegrzaniem kolektorów;

— Schładzanie rewersyjne (nadmiar energii odprowadzany jest w godzinach nocnych do kolektora celem wypromieniowania). Funkcja wykorzystywana w przypadku braku odbioru ciepłej wody użytkowej (np. urlop domowników w miesiącach letnich);

— Ochrona przed zamrożeniem kolektorów;

— Zabezpieczenie odbiorników ciepła oraz urządzeń instalacji glikolowej przed przekroczeniem ich temp. Maksymalnej;

— Sterowanie pracą układu c.w.u.;

— Wyliczanie dziennej oraz sumarycznej energii zgromadzonej przez kolektory słoneczne z funkcją zapamiętania uzysków solarnych przez okres min. 6 lat;

— Dezynfekcja temperaturowa zasobnika ciepłej wody użytkowej.

Zastosowany podgrzewacz /zasobnik/ musi posiadać następujące cechy:

— Komora podgrzewacza wykonana z powłoki emaliowanej;

— Wbudowana anoda tytanowa;

— Płaszcz zewnętrzny z izolacją;

— Zamontowana grzałka;

— Wbudowany termometr;

— Ciśnienie robocze: zasobnik max 6 bar, wężownica max 10 bar.

Grzałki w podgrzewaczach należy montować zgodnie ze specyfikacją, o następującej minimalnej mocy:

— podgrzewacz 200l – grzałka elektryczna 2 kW,

— podgrzewacz 300l – grzałka elektryczna 2 kW,

— podgrzewacz 400l – grzałka elektryczna 3 kW,

— podgrzewacz 500l – grzałka elektryczna 3 kW,

— podgrzewacz 750l – grzałka elektryczna 3 kW.

Zastosowane naczynia przeponowe i zawory bezpieczeństwa:

Do zabezpieczenia instalacji w obiegu glikolowym i po stronie wody wodociągowej zastosować membranowe zawory bezpieczeństwa posiadające dopuszczenie i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego, ciśnienie otwarcia zaworu: 6 bar. W obiegu glikolowym zastosować przeponowe naczynia zbiorcze na maksymalne ciśnienie ≥ 6 bar, posiadające dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego. Naczynia przeponowe należy dobrać zgodnie ze sztuką hydrauliczną dla odpowiednich zestawów.

Zastosowane solarne stacje pompowe winny być wyposażone w:

— Separator powietrza;

— Termometr;

— Manometr;

— Miernik przepływu;

— Zawór bezpieczeństwa 6 bar;

— Izolację cieplną;

— Króćce umożliwiające podpięcie układu do napełniania instalacji.

Konstrukcje wsporcze do montażu kolektorów słonecznych:

Metalowe, odporne na korozję bez konieczności stosowania dodatkowych powłok i farb zabezpieczających.

Płyn solarny (nośnik ciepła):

Roztwór glikolu propylenowego (temp. krystalizacji ≤ -25°C).

Wymagane okresy gwarancyjne na urządzenia wchodzące w skład instalacji słonecznej:

— kolektory słoneczne – zgodnie z gwarancją producenta (minimum 10 lat),

— podgrzewacze i grupa sterowniczo-pompowa – zgodnie z gwarancjami producentów (minimum 6 lat),

— pozostałe materiały i roboty minimum 6 lat.

Potwierdzenia gwarancji musi udzielić producent urządzeń.

Ponadto Wykonawca wykona i ustawi dwie tablice informacyjne i dwie tablice pamiątkowe informujące o zaangażowaniu funduszy Unii Europejskiej w realizację inwestycji. Wielkość tablic informacyjnych i pamiątkowych oraz ich forma i informacje na nich zawarte muszą być zgodnie z zapisami Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji.

Oprócz dostawy i montażu umowa obejmie także obsługę gwarancyjną oraz konserwację tych instalacji. Zamawiający wymaga, w ramach zaproponowanej ceny ryczałtowej, prowadzenia przeglądu gwarancyjnego na instalacje solarną co roku przez Wykonawcę w zakresie wymienionym poniżej:

- sprawdzenie szczelności układu glikolowego,

- sprawdzenie szczelności instalacji wodnej,

- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego zbiornika,

- sprawdzenie poprawności działania grupy pompowej,

- sprawdzenie działania regulatora oraz poprawność nastaw,

- sprawdzenie jakości instalacji, izolacji,

- sprawdzenie parametrów czynnika roboczego- glikolu,

- sprawdzenie ciśnienia w układzie,

- sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa oraz naczynia przeponowego,

- sprawdzenie płyt solarnych,

- czas reakcji serwisu gwarancyjnego do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii.

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Zamówienie (dostawa) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 200 000 EUR zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 230 instalacji solarnych wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej na terenie Gminy Trzcianne. Wykonawca dostarczy i zamontuje oraz uruchomi zestawy solarne w oparciu o kolektory słoneczne płaskie w dwóch obiektach użyteczności publicznej (Gimnazjum w Trzciannem i Urząd Gminy Trzcianne) oraz w 228 budynkach mieszkalnych. Zamawiający przewiduje następujące terminy wykonania poszczególnych etapów, które będą stanowić osobny element odbioru częściowego i płatności wykonanego zamówienia:

Etap I – do dnia 20.6.2014 r.

Etap ten obejmuje dostawę i montaż następujących zestawów:

— Zestaw 1 – 59 szt.,

— Zestaw 2 – 82 szt.,

— Zestaw 3 – 9 szt.,

— Zestaw 4 – 2 szt.,

— Zestaw 5 – 1 szt.

Etap II – do dnia 11.8.2014 r.

Etap ten obejmuje dostawę i montaż następujących zestawów:

— Zestaw 1 – 30 szt.,

— Zestaw 2 – 40 szt.,

— Zestaw 3 – 5 szt.,

— Zestaw 4 – 2 szt.

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji – Rozpoczęcie:

31.03.2014

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zamawiający przewiduje następujące terminy wykonania poszczególnych etapów, które będą stanowić osobny element odbioru częściowego i płatności wykonanego zamówienia:

— Etap I – do dnia 20.6.2014 r.

— Etap II – do dnia 11.8.2014 r.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN. Termin płatności – 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT po dokonaniu protokolarnego odbioru wykonanych prac. Zamówienie finansowane ze środków własnych Zamawiającego oraz dofinansowywane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013, Osi Priorytetowej V Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wysokość wadium.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę w wadium w wysokości 50 000 PLN

2. Forma wadium

1) Wadium może być wnoszone w następujących formach w zależności od wyboru Wykonawcy:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

2) Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Pzp, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołany obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy oraz być ważne przez okres związania ofertą, tj. 60 dni. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, złożony wraz z ofertą. Wadium nie może zawierać zapisów ograniczających obowiązek zapłaty wadium. Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot, bez konieczności rozszywania (dekompletacji) oferty, np. umieścić w oddzielnej kopercie ze wskazaniem na niej nazwy postępowania, w którym jest składane. Dokument wadialny musi identyfikować wykonawcę oraz zawierać informacje, iż stanowi zabezpieczenie wadium w przedmiotowym postępowaniu.

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Mońkach Oddział Trzcianne nr PL 12 8085 0005 0390 0286 2000 0030 kod SWIFT: POLUPLPR, z dopiskiem „Wadium w postępowaniu ZW.271.2.2013 – Dostawa i montaż 230 instalacji solarnych w Gminie Trzcianne”

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy załączyć do oferty. Wadium może być wniesione przez jednego z Wykonawców lub Pełnomocnika.

4. Termin wniesienia wadium.

Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 60 dni od terminu składania ofert. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert tj.: nie później niż do dnia 17.03.2014r. do godz. 10:00 Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony a jego oferta odrzucona. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.

5. Zwrot wadium

1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp.

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

6. Zatrzymanie wadium

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie,

b) Wykonawca, którego oferta została wybrana:

— odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

— nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

17.03.2014 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

17.03.2014 (10:30)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku niepodpisania aneksu do umowy nr UDA-RPPD.05.02.00-20-041/12-00 o dofinansowanie Projektu Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzcianne pozyskiwanej z instalacji solarnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013.