Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Odpowiedzi na zapytania przetargowe

Gmina Trzcianne

ul. Wojska Polskiego 10

19-104 Trzcianne

tel. (85) 738 50 56, fax. (85) 738 50 56

REGON: 450669795, NIP: 546-13-21-354

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.trzcianne.pl

Wykonawcy

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: RDG.271.4.2014

Odpowiedź na zapytania przetargowe

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie BZP z dnia 16 maja 2014r., numer ogłoszenia 105539 – 2014) na wykonania zadania pn. „Przebudowa ulic: Królowej Bony w km 0+000 – 0+488 i Mickiewicza w km 0+000 – 0+275,30 w miejscowości Trzcianne”

W dniu 20 maja 2014r. wpłynęło do Zamawiającego następujące zapytania w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 28 maja 2013r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

Zapytanie przetargowe Nr 1

  1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o SST

Odpowiedź na zapytanie przetargowe Nr 1

W załączeniu przekazuje się Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, które są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.trzcianne.pl

Zapytanie przetargowe Nr 2

  1. Zgodnie z zamieszczonymi tabelami robót ziemnych zużycie gruntu na miejscu wynosi 320,6+204,1 = 524,7 m3, a wykop z przeznaczeniem na nasyp wynosi 122,4+6,7 = 129,10 m3. W pozycji 3 kosztorysu ujęto obie ww. objętości robót ziemnych. Prosimy o rozbicie tej pozycji na dwie: jedna dotycząca zużycia na miejscu (ponieważ roboty te obejmują wykop i nasypy) i na pozycję dotyczącą tylko wykopu podłużnego.

Odpowiedź na zapytanie przetargowe Nr 2

Zamawiający nie widzi potrzeby rozbicia pozycji 3 kosztorysu. W pozycji 3 ujęto zarówno zużycie gruntu na miejscu jak i wykopy z przeznaczeniem gruntu na nasyp.

Zapytanie przetargowe Nr 3

  1. Zgodnie z zamieszczonymi tabelami robót ziemnych nadmiar objętości wynosi:

wykopy: 122,4+6,7 = 129,10m3

nasypy: 216,5+168,7 = 385,20m3

z powyższych wyliczeń jednoznacznie wynika, że nie można całych nasypów wykonać z gruntu z wykopu, jak to wpisano w kosztorysie i przedmiarze, ponieważ brakuje 256,10m3 gruntu. Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 4 kosztorysu należy ująć nasyp z wykopu w ilości 129,10 m3 oraz nasyp z dokopu w ilości 256,10 m3.

Odpowiedź na zapytanie przetargowe Nr 3

W pozycji 4 ujęto tylko nasypy wykonane przy użyciu gruntu z dokopu. W załączeniu poprawiony kosztorys i przedmiar dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.trzcianne.pl

Zapytanie przetargowe Nr 4

  1. Według zamieszczonego wykazu zjazdów na ul. Królowej Bony i Mickiewicza obrzeży 8x30 powinno być 311 m, a nie jak w poz. 18 kosztorysu – 245 m. Prosimy o poprawienie kosztorysu.

Odpowiedź na zapytanie przetargowe Nr 4

Prawidłowa ilość obrzeży to 311 m. W załączeniu poprawiony kosztorys i przedmiar dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.trzcianne.pl

Zapytanie przetargowe Nr 5

  1. Według zamieszczonego wykazu zjazdów na ul. Królowej Bony i Mickiewicza powinno być 866,9 m2 zjazdów, a nie jak w poz. 13 kosztorysu – 552,3 m2. Prosimy o poprawienie kosztorysu.

Odpowiedź na zapytanie przetargowe Nr 5

Prawidłowa powierzchnia zjazdów to 866,9 m2. W załączeniu poprawiony kosztorys i przedmiar dostępny na stronie internetowej Zamawiającego www.trzcianne.pl

Do pobrania:Poprawiony kosztorys ofertowy, poprawiony przedmiar robót, SST