Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

OGŁOSZENIE w sprawie udzielenia zamówienia

Umowy Nr UDA-RPPD.05.02.00-20-042/14-00 o dofinansowanie Projektu „Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum w Trzciannem – zainstalowanie pomp ciepła", Nr WND-RPPD.05.02.00-20-042/14 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

 

Ogłoszenie
w sprawie udzielenia zamówienia
w trybie zapytania cenowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu „Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum w Trzciannem - zainstalowanie pomp ciepła”

 

W dniu 12.08.2014 r. wpłynęło do Zamawiającego 5 ofert z propozycjami cenowymi.
Wszystkie oferty ważne, wpłynęły w terminie. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: Usługi Konsultigowo-Inżynierskie mgr inż. Wojciech Rawa, ul. Daleka 5/2, 15-037 Białystok
w kwocie brutto 11 709,60 PLN. W dniu 21.08.2014 r. została zawarta umowa z wyżej wskazanym Wykonawcą.