Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Licznik odwiedzin

Liczba odwiedzinLiczba odwiedzin142
 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Dotyczy: "Przebudowa drogi gminnej Laskowiec – Kleszcze odc. I w km 0+000 – 1+110, odc. II w km 0+000 – 0+330" Numer ogłoszenia BZP 39543 - 2015, data zamieszczenia 20-03-2015 r.

Trzcianne, dnia 2015-04-13

RDG.271.1.2015

ZAWIADOMIENIE

(OGŁOSZENIE)

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający - Gmina Trzcianne, działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.

„Przebudowa drogi gminnej Laskowiec – Kleszcze odc. I w km 0+000 – 1+110; odc. II w km 0+000 – 0+330”

w trybieprzetargu nieograniczonego (BZP z dnia 20-03-2015 r., nr ogłoszenia 39543 - 2015) jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo

Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o.

ul. Robotnicza 4

19-203 Grajewo

 

z ceną brutto 579 530,49 PLN

słownie: pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych 49/100.

 

Uzasadnienie:

Wykonawca niewykluczony z postępowania złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru zawarte w SIWZ tj. cena i okres gwarancji. Oferta uzyskała 100 punktów.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące ważne oferty:

 

- Oferta nr 1

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

 

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 84,86 punktów.

- Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o.

ul. Sitarska 1

18-300 Zambrów

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 80,45 punktów.

- Oferta nr 3

B. K. Tras Roboty Drogowe Borsukiewicz Sp. j.

Hryniewicze 66

15-378 Białystok

 

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 80,91 punktów.

- Oferta nr 4

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 8

18-200 Wysokie Mazowieckie

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 97,91 punktów.

- Oferta nr 5

 

Przedsiębiorstwo

Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o.

ul. Robotnicza 4

19-203 Grajewo

 

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 100,00 punktów.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego umowa z Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 będzie zawarta po dniu 24.04.2015r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej.

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawierają przepisy Działu VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający informuje również, że zgodnie z art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych informacja o wybraniu najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem www.trzcianne.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

 

Wójt Gminy Trzcianne

MarekKrzysztof Szydłowski