Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne
Numer ogłoszenia BZP: 66587 - 2015; data zamieszczenia: 08.05.2015

 

ZAWIADOMIENIE

 (OGŁOSZENIE)

 o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający - Gmina Trzcianne, działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne

 

w trybie przetargu nieograniczonego (BZP z dnia 08-05-2015 r., nr ogłoszenia 66587 - 2015) jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

 

KONSORCJUM „Zakład Hydrauliczny Marian Bieluch” ul. Stefana Wyszyńskiego 9/23,

 

18-300 Zambrów i „MK INSTAL” Mieczysław Kowalczyk ul. K.E.N. 34, 07-410 Ostrołęka

 

z ceną brutto 159537,63 PLN

 

słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych 63/100.

 

Uzasadnienie:

 

Wykonawca niewykluczony z postępowania złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru zawarte w SIWZ tj. cena i gwarancja. Oferta uzyskała 9,40 punktów.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące ważne oferty:

 

 

- Oferta nr 1

 „STAN BUD” Stanisław Koc

 

ul. Litewska 16, 17-312 Drohiczyn

 

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 5,79 punktów.

 

- Oferta nr 2

 

INŻYNIERIA LĄDOWA Bracia Jurczuk s.c.

 

ul. Tadeusza Rejtana 8, 15-521 Zaścianki

 

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 5,51 punktów.

 

- Oferta nr 3

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE „WODMEL” Sp. z o.o.

 

ul. Zambrowska 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie

 

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 6,67 punktów.

 

- Oferta nr 4

 

KONSORCJUM „Zakład Hydrauliczny Marian Bieluch” ul. Stefana Wyszyńskiego 9/23,

 

18-300 Zambrów i „MK INSTAL” Mieczysław Kowalczyk ul. K.E.N. 34, 07-410 Ostrołęka

 

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 9,40 punktów.

 

- Oferta nr 5

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE „HYDROTECH”

 

Bernard Zbigniew Krajewski

 

18-400 Stara Łomża p/sz, ul. Słoneczna 17

 

 zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 9 punktów.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego umowa z Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 będzie zawarta po dniu 07.06.2015r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej.

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawierają przepisy Działu VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający informuje również, że zgodnie z art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych informacja o wybraniu najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem www.trzcianne.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

 

Wójt Gminy Trzcianne

Marek Krzysztof Szydłowski