Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Zaproszenie na XI Sesję Rady Gminy Trzcianne

MIESZKAŃCY GMINY TRZCIANNE

                                                        

            Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołałem na dzień 24 listopada 2015 roku na godz. 10.00 XI Sesję Rady Gminy Trzcianne. Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzciannem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przystąpienia Gminy Trzcianne do stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański”;
  2. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
  3. ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
  4. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
  5. wzoru deklaracjiwysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  6. w sprawie terminu, częstotliwościtrybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  7. w sprawie szczegółowego sposobuzakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  8. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
  9. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
  10. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  11. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
 6. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
 7. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesyjnym.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.

W związku z powyższym liczę na Państwa zainteresowanie w/w tematyką i proszę o udział w sesji.

Do pobrania:
Projekty uchwał