Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy Trzcianne

Or.0002.1.2016

MIESZKAŃCY GMINY TRZCIANNE

Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołałem na dzień 22 stycznia 2015 roku na godz. 10.00 XIII Sesję Rady Gminy Trzcianne. Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzciannem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2021;
  2. zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2016 rok;
  3. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści Uchwały Nr XII/77/15 Rady Gminy Trzcianne z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
  4. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2016 r.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzcianne w 2015 roku;
  6. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej Rady Gminy Trzcianne w 2015 roku;
 6. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesyjnym.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie sesji.

W związku z powyższym liczę na Państwa zainteresowanie w/w tematyką i proszę o udział w sesji.

Do pobrania:
Projekty uchwał