Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

ZAPYTANIE O CENĘ - dostawy

Trzcianne, dnia 01.02.2016r.

RDG.271.1.2016

ZAPYTANIE O CENĘ

zaproszenie do złożenia oferty

           Wójt Gminy Trzcianne kieruje zapytanie o cenę z zaproszeniem do składnia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro, prowadzonym na podstawie Regulaminu przyjętego Zarządzeniem nr 83/15 Wójta Gminy Trzcianne z dnia 10 grudnia 2015 r.

 1. Zapraszam do złożenia propozycji cenowej na zakup koparko - ładowarki używanej:

-          silnik wysokoprężny z turbodołądowaniem o mocy minimalnej 100 KM,

-          układ hydrauliczny wyposażony w pompę hydrauliczną osiowo – tłoczkową o zmiennym wydatku pozwalającą osiągnąć przepływ min. 120 l/min.

-          rok produkcji 2006-2007,

-          na równych kołach o jednakowej średnicy,

-          nie przekroczone 6500 motogodzin,

-          posiadająca trzy funkcje skrętu,

-          napęd na obie osie z możliwością wyboru napędu na jedną oś lub dwie osie, rozmiary kół: wszystkie równe, przednia oś wahliwa, błotniki przednie,

-          skrzynia biegów manualna z czterema biegami do przodu i czterema wstecznymi pozwalająca na łagodną zmianę biegów i kierunku jazdy pod obciążeniem,

-          układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym,

-          układ elektryczny – napięcie 12V, akumulator o odpowiedniej do instalacji elektrycznej pojemności, światła drogowe, halogenowe światła robocze oświetlające miejsce pracy,

-          układ hamulcowy hydrauliczny z możliwością hamowania lewą i prawą stroną, hamulce mokre,

-          kabina wyposażona w ogrzewanie, wentylator, klimatyzację, otwieraną tylną szybę z wycieraczką, drzwi po obu stronach kabiny, uchylane okna boczne, regulowany i obracany fotel operatora, lusterko wsteczne, dwa lusterka boczne,

-          ramię ładowarkowe teleskopowe w układzie równoległym z systemem samopoziomowania łyżki pozwalające osiągnąć funkcję „powrotu do ładowania”,

-          stabilizatory tylne niezależne z podkładami gumowymi, wysuwane hydraulicznie z regulacją luzów,

-          alarm cofania,

-          łyżka ładowarkowa wielozadaniowa dzielona (otwierana) o pojemności min. 1,0m3, posiadająca możliwość spychania, rozściełania, wyrównywania, ładowania, chwytania, kopania,

-          łyżka ładowarkowa musi być wyposażona w widły do palet,

-          szybkozłącze ładowarkowe mechaniczne,

-          dodatkowy osprzęt roboczy:

* łyżka pływająca,

Koparko-ładowarka powinna być sprawna technicznie oraz gotowa do podjęcia natychmiastowej pracy.                      

Wykonawca jest obowiązany udzielić minimum rocznej gwarancji na dostarczoną koparko-ładowarkę. Gwarancja powinna obejmować awarie wszystkich elementów i urządzeń dostarczonej maszyny.

Sprzęt winien być wolny od wad fizycznych i prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń.

Maszyna winna być dostarczona na bazę Zamawiającego znajdującą się w Trzciannem przy ul. Wojska Polskiego 10.

Wykonawca do momentu podpisania umowy zapewni Zamawiającemu dokonanie oględzin w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wraz z dokonaniem próby sprawności sprzętu. Zamawiający w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego sprzętu oraz stwierdzenia, że rzeczywiste parametry i wyposażenie są niezgodne z parametrami określonymi w niniejszym zapytaniu o cenę oraz w ofercie Wykonawcy, odstąpi od zakupu sprzętu. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość sprzedawanego sprzętu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin stanu technicznego koparko-ładowarki w autoryzowanym serwisie.

Do oferty Wykonawca winien dołączyć zdjęcia oferowanej koparko-łądowarki (minimum 5 szt.) w tym zdjęcie obrazujące stan licznika i tabliczkę znamionową.

 1. Warunki odbioru

Dokumentem potwierdzającym realizację dostawy będzie protokół odbioru podpisany przez obie strony, potwierdzający zrealizowanie dostawy sprzętu oraz wykonanie pozostałych obowiązków Wykonawcy, potwierdzający, że dostarczony sprzęt odpowiada opisanemu w ofercie oraz zapytaniu o cenę. W dniu odbioru Wykonawca przeszkoli dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji dostarczonego sprzętu.

 1. Podstawą płatności jest cena za całość zamówienia, skalkulowana przez wykonawcę. Cena dostawy obejmuje: całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące jakie Wykonawca poniesie na wykonanie przedmiotu zamówienia, tj.:

-          koszty ogólne, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk,

-          podatki, opłaty i inne czynniki,

-          koszty dostarczenia na bazę Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne.

 1. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez obie strony, potwierdzający zrealizowanie dostawy oraz wykonanie pozostałych obowiązków Wykonawcy wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia.

Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty wystawienia i dostarczenia faktury dla Zamawiającego.

 1. Miejsce i termin składania ofert - sekretariat Urzędu Gminy Trzcianne ul. Wojska Polskiego 10pok. 18 do dnia 16 lutego 2016 r. do godz. 11:00z dopiskiem na kopercie „oferta – zakup koparko- ładowarki” nie otwierać przed dniem 16.02.2016 godz. 11:15 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Miejsce i termin otwarcia ofert Urząd Gminy Trzcianne, pokój 21, dnia 16.02.2016r. o godz. 11:15.
 3. W postępowaniu mogą brać udział podmioty uprawnione do występowania wprawnym, nie podlegające wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp (Załącznik Nr 2 i 3).
 4. W ofercie należy podać propozycję cenową (cena netto, podatek VAT, cena brutto).
 5. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia zapytania cenowego bez podania przyczyny.
 6. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Krzysztof Sulima, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30– 15:30 tel.738-50-56.
 7. Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do dnia 30 marca 2016 roku.

Do pobrania:

Formularz oferty wraz z załącznikami