Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Zaproszenie na XIV Sesję Rady Gminy Trzcianne

Trzcianne, 10 marca 2016 roku

Or.0002.2.2016

                                  

           

                                                                                              MIESZKAŃCY GMINY TRZCIANNE

                                                        

            Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołałem na dzień 16 marca 2016 roku na godz. 10.00 XIV Sesję Rady Gminy Trzcianne. Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzciannem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Mońkach dotycząca przemocy w rodzinie.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzcianne w 2015 roku.
  2. zmiany w Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem.
  3. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem.
  4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Trzcianne a Powiatem Monieckim przy współpracy w zakresie budowy dróg lokalnych w gminach powiatu monieckiego.
  5. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Monieckiemu na realizację zadania pn. „Remont chodników w miejscowości Zucielec”.
  6. ustalenia wysokości diety dla radnych Rady Gminy Trzcianne.
  7. uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Trzcianne na lata 2016-2022.
 7. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesyjnym.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.

W związku z powyższym liczę na Państwa zainteresowanie w/w tematyką i proszę o udział w sesji.

Do pobrania:
Projekty uchwał