Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Informacja Wójta Gminy Trzcianne

INFORMACJA

WÓJTA GMINY TRZCIANNE

Wójt Gminy Trzcianne informuje, że planuje się przeznaczyć do dzierżawy
z przeznaczeniem do rolniczego wykorzystania na okres 3 lat nieruchomość rolną niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Trzcianne, wchodzącą w skład mienia komunalnego, położoną na terenie wsi Zucielec gm. Trzcianne oznaczoną numerem geodezyjnym 147/13 posiadającą księgę wieczystą KW Nr LM1G/00019060/9 o powierzchni 6,56 ha stanowiącą grunt orny (opis użytku: R IVa – 1,56 ha, R IVb – 3,37 ha, R V – 1,50 ha, Br RV – 0,13 ha).

Planuje się przeznaczyć do dzierżawy z przeznaczeniem do rolniczego wykorzystania na okres 3 lat nieruchomość rolną niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Trzcianne, wchodzącą w skład mienia komunalnego, położoną na terenie wsi Szorce gm. Trzcianne na działkach oznaczonych numerem geodezyjnym 847 posiadającą księgę wieczystą KW Nr LM1G/00019071/9 i 848 posiadającą księgę wieczystą KW Nr LM1G/00024833/7 o łącznej powierzchni 2,86 ha stanowiącą grunt orny i pastwisko (opis użytku: działka nr 847 R VI – 0,77 ha, działka nr 848 Bp R V – 0,50 ha, Bp R VI – 1,13 ha, Bp Ps – 0,46 ha) i zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert pisemnych na dzierżawę w/w nieruchomości w terminie do dnia 22 sierpnia 2016 r. do godz. 14:00
z podaniem rocznej stawki czynszu dzierżawnego. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 sierpnia 2016r. o godz. 14:15. Na kopercie należy zaznaczyć na dzierżawę której nieruchomości jest składana oferta.

Z osobą która złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa na dzierżawę w/w gruntów.

Niniejsza informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzcianne, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i u sołtysa wsi Zucielec i Szorce.

Bliższych informacji udziela Krzysztof Sulima pod numerem telefonu (85) 738 50 56 w. 26.

Wójt Gminy Trzcianne
Marek Krzysztof Szydłowski