Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Trzcianne, 13 marca 2017r.

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne

GKOŚ.271.1.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy:

„Przebudowa dróg gminnych: we wsi Szorce i Trzcianne – Wyszowate”

1. Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

- Część 1 – 1 260 276,00 zł.

- Część 2 – 2 362 657,00 zł.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 zamawiający może zwiększyć kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

2.

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz ul. Ciołkowskiego 24

15-545 Białystok

Część 1 – 1 333 115,33 zł.

Część 2 – 2 965 877,70 zł.

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

2.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

Część 1 – 1 681 734,19 zł.

Część 2 – 3 677 448,70 zł.

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

3.

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe

„UNIDROG” Sp. z o.o.

ul. Robotnicza 4

19-203 Grajewo

Część 1 – 1 256 115,21 zł.

Część 2 –

2 460 057,93 zł.

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

3. Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg. załącznika Nr 7 do SIWZ.

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski