Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Trzcianne, 25 kwietnia 2017 r.

Wójt Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne

GKOŚ.271.2.2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 104701B Trzcianne - Wyszowate”

Zamawiający Gmina Trzcianne ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert.

1. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

2 362 657,00 zł. (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100).

2. W terminie wyznaczonym na składanie ofert złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz

ul. Ciołkowskiego 24,

15-545 Białystok

3 498 161,23 zł.

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

2.

Ekodrom Sp. z o.o.

ul. Mirabelki 25,

16-300 Augustów

3 487 938,81 zł.

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

3.

UNIBEP S.A.

ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży

ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża

3 898 604,86 zł.

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

4.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 8,

18-200 Wysokie Mazowieckie

2 510 990,88 zł.

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

5.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża

2 933 453,84 zł.

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

6.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10,

05-800 Pruszków

3 422 322,22 zł.

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

7.

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe

„UNIDROG” Sp. z o.o.

ul. Robotnicza 4,

19-203 Grajewo

2 618 086,97 zł.

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski