Uwaga
  • Please enter your DISQUS subdomain in order to use the 'Disqus Comments (for Joomla)' plugin. If you don't have a DISQUS account, register for one here

Ważne telefony

Urząd Gminy Trzcianne - 85 738-50-56

Numery wewnętrzne urzędu:

JednostkaNumer
FAX12
Skarbnik13
Ewidencja ludności14
Wójt Gminy15
Urząd Stanu Cywilnego16
Kadry17
Wymiar podatków18
Sekretariat19
Rachunkowość i księgowość, sprawy ZUS20
Księgowość podatkowa21
Zastępca Wójta Gminy, Sekretarz Gminy24
Informatyk25
Rolnictwo i drogownictwo, ochrona środowiska26
Budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne27
Księgowość opłat za kanalizację, wodę i odpady komunalne28
Przewodniczący Rady Gminy29
PPOŻ, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, obsługa Rady Gminy30
Świadczenie wychowawcze 500+37

Gminny Ośrodek Kultury - 85 713 10 31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 85 713 10 32