Aktywna tablica

Organ prowadzący w roku 2019 r. Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem udzielił wsparcia finansowego, w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych –„Aktywna Tablica”. Zakupiono pomoce dydaktyczne w postaci dwóch zestawów monitorów interaktywnych.

Całkowity koszt wyniósł  17 500 zł

Koszt pokryty z dotacji – 14 000 zł

Środki finansowe własne – 3500 zł

Drukuj