EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

 Zgłoszenie do obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcianne

Wójt Gminy Trzcianne przypomina, iż zgodnie z zapisami art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Trzcianne wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji prowadzonej przez Gminę.

W związku z powyższym Wójt Gminy Trzcianne po raz kolejny zwraca się do wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Trzcianne, których nieruchomości są wyposażone w zbiorniki bezodpływowe bądź przydomowe oczyszczalnie ścieków, którzy jeszcze nie dokonali zgłoszenia
o wypełnienie tego obowiązku tj. dokonanie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni ścieków do dnia 10 marca 2023 r.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Trzcianne, w pokoju nr 13 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce druki do pobrania.

Wójt Gminy Trzcianne przypomina również, iż każdy właściciel nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Trzcianne oraz okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi podczas kontroli.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanej umowy z firmą posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Trzcianne, powinny to zrobić w jak najszybszym terminie.

 • Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Trzcianne:

 

 • TOI-TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, tel. 22 614 59 79
 • Wywóz Nieczystości Płynnych Pietrzycki Cezary, Krypno Wielkie 94a,
  19-111 Krypno, tel. 501-065-788
 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Kolejowa 21, 19-100 Mońki,
  85 716 27 64
 • WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2,
  41-808 Zabrze, tel. 32 278 45 31

 

Z up. Wójta

 

Krzysztof Piotr Sulima

Zastępca Wójta

 

Dokumenty do pobrania:

1.Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych

2. Druk zgłoszenia Ewidencja zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków

Drukuj